Drukapparatuur

BRL100 adviestraject

Kies een categorie (meerdere opties mogelijk)
F-Gassen
Kies een categorie (meerdere opties mogelijk)
BRL100

Om aan de eisen van de BRL100 te voldoen, kunt u terecht bij Opleidingscentrum GOº. Onze adviseurs helpen u graag met advies en kunnen het hele aanvraagtraject begeleiden. Zo bent u goed voorbereid en kunt u de schouwing door een extern bedrijf met een gerust hart aanvragen.

Thuisstudie
Koudetechniek Opleidingscentrum GO
 • 1 webinar, documentcontrole en een persoonlijke afspraak
 • Advies en begeleiding van het aanvraagtraject

Wat is BRL100?

De BRL100 is sinds 1 december 2015 de meetlat waarlangs installatiebedrijven worden gelegd voor de f-gassenbedrijfscertificering. BRL staat voor: Beoordelingsrichtlijn voor bedrijven. 

Achtergrond f-gassen regelgeving

De huidige Nederlandse wetgeving rond f-gassen is gebaseerd op Europese verordeningen. Deze Europese regels hebben tot doel hebben om milieurisico’s die samenhangen met f-gassen (gefluoreerde broeikasgassen) zoveel mogelijk te beperken. In Nederland is die regelgeving vastgelegd in het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen. Hierin staan de verboden, verplichtingen en de basis hoe de certificering voor bedrijven en personen geregeld moet worden. In de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen is verder uitgewerkt hoe deze certificering uitgevoerd dient te worden. 

BRL 100

Uit deze regeling komen de BRL 100 (de Beoordelingsrichtlijn voor bedrijven) en de BRL 200 (de Beoordelingsrichtlijn voor personen, hieronder valt het F- gassen certificaat categorie 1 of 2).
In de nieuwe BRL 100 is het doel verschoven naar preventie. Het voorkomen van lekkage van f-gassen. Letterlijk staat er in de beoordelingsrichtlijn: 

“Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) heeft tot doel lekkage van f-gassen te voorkomen tijdens het verrichten van een werkzaamheid door het nemen van voorzorgsmaatregelen.”

De verlegging van het doel zorgt voor wijzigingen. Zo moet je als gecertificeerde onderneming kunnen aantonen dat je voorzorgsmaatregelen hebt getroffen om lekkage te voorkomen. Dit komt tot uiting tot een verscherpt toezicht op de bedrijfsvoering. Je vindt in BRL 100 2.0 dan ook nieuwe eisen op het gebied van:
 • Kwaliteitsmanagement en -borging
 • Een vooraf vastgestelde procedure rond tekortkomingen

De BRL vraagt overtuigend kwaliteitsmanagement

Binnen de nieuwe beoordelingsrichtlijn is duidelijk omschreven hoe een gecertificeerde onderneming met kwaliteit heeft om te gaan. 

Wat dient er minimaal genoemd te worden:

 • Overtuigend kwaliteitsmanagement
 • Opnemen van procedures voor tekortkomingen in BRL 100 2.0
 • Werkinstructies verscherpt op voorkoming lekkage
 • Wijzigingen documentatie in het logboek
 • F-gassenregistratie ook in CO₂-equivalenten
 • Etikettering opgenomen in richtlijn
 • Kalibratie referentiemeters
 • Certificaten behaald door de werknemer

Ingangsdatum BRL 100 2.0

De nieuwe BRL 100 versie 2.0 is op 6 juni 2019 vastgesteld door Rijkswaterstaat. Deze versie zou in werking moeten treden op 1 januari 2020. Naar aanleiding van signalen dat accreditatie voor die datum niet haalbaar bleek voor certificerende instellingen, is de inwerkingtreding door de Minister van Economische Zaken en Klimaat gewijzigd naar 01 april 2020. Vanaf dat moment verrichten auditeurs controles volgens BRL 100 versie 2.0 en moeten bedrijven die werkzaamheden verrichten met f-gassen aan deze eisen te voldoen.

Welke stappen moet ik nemen om te voldoen aan de eisen van BRL100?

Om aan de eisen van de BRL100 te voldoen, kunt u terecht bij Opleidingscentrum GOº. Onze adviseurs helpen u graag met advies en kunnen het hele aanvraagtraject begeleiden. Zo bent u goed voorbereid en kunt u de schouwing door een extern bedrijf met een gerust hart aanvragen.

Tijdens een interactief webinar komt u meer te weten over welke stappen u moet doorlopen en welke documenten u nodig heeft. Na het webinar gaat u zelf aan de slag met het invullen van deze documenten. Wanneer u de documenten heeft ingevuld stuurt u deze naar ons terug. Vervolgens controleren wij het handboek en geven wij indien nodig advies om de puntjes op de i te zetten, zodat u uw aanvraag kunt indienen. De investering voor dit traject bedraagt € 764,- (excl. btw).

Een F- gassen certificaat categorie 1 of 2 is verplicht voordat de BRL100 certificering kan worden aangevraagd. Tijdens dit interactieve webinar gaan wij in op onderstaande onderwerpen en bereiden u wij u zo goed mogelijk voor op de aanvraag en shouwing.

 • Wet- en regelgeving BRL 100 -2.0
 • Opzetten benodigde handboek 
 • Opzetten benodigde werkinstructies 
 • Opzetten gebruikershandleiding 
 • Benodigde gereedschapslijst 
 • Koudemiddelbalans 

Gratis advies gesprek

Worstelt u met de aanvraag van de BRL100? Geen zorgen. Laat hier u contactgegevens achter en één van onze adviseur neemt contact met u voor een gratis intakegesprek.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies en vergoedingen

Er worden diverse subsidies en vergoedingen aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: