fgassen cat 2 icm wasco

F-gassen categorie 2

Kies een categorie (meerdere opties mogelijk)
F-Gassen

In samenwerking met Wasco bieden we een speciale F-gassen training aan. Deze F-gassen training  gaat uit van certificering in Categorie 2 en is gericht op airconditioning- en warmtepompsystemen.

Wat kan je na de F-Gassen Categorie 2 training?

Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4 bevoegdheden per diploma/certificaat:

  • Categorie 1: Certificaathouders mogen alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van F-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200, pag. 17).
  • Categorie 2: Certificaathouders mogen de taken genoemd:
    - bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend;
    - bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
  • Categorie 3: Certificaathouders mogen de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
  • Categorie 4: Certificaathouders mogen de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies en vergoedingen

Er worden diverse subsidies en vergoedingen aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: