ACB Algemeen (voortraject Vakbekwaamheidscertificaten)

Kies een categorie (meerdere opties mogelijk)
Natuurlijke koudemiddelen (ACB)

Het gebruik van de natuurlijke koudemiddelen ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2) en brandbare koudemiddelen neemt steeds meer toe, zowel in grote als kleine koudesystemen. In deze training staat de theorie van deze koudemiddelen centraal. Zo krijg je meer inzicht in deze koudemiddelen en de koudesystemen waar deze worden toepast. Ook krijg je een eerste inzicht in regelgeving en veiligheidsaspecten. 

Doel ACB algemeen training

Deze training dient als voorbereiding op een vakbekwaamheidscertificering voor ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2) of brandbare koudemiddelen of als update van je kennis als je deel wilt nemen aan een gevorderden training voor één van deze koudemiddelen.

Groep mannen krijgen les in ACK koudemidden
VNKK Vakmansschapsbewijs veilig werken met koudemiddelen
Twee mannen bekijken en wijst naar warmtepomp
 • 1 dag
 • Voorbereiding op vervolgtraining

Voor wie is de ACB algemeen training?

Deze training is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudsmonteurs die werken of gaan werken met koudeystemen met ammoniak, CO2 of brandbare koudemiddelen en nog over onvoldoende kennis beschikken om deel te nemen aan de vermelde vakbekwaamheidscertificering trainingen.

De training kan echter ook gevolgd worden als je wel kennis van natuurlijke koudemiddelen wilt opdoen maar er in de praktijk niet mee gaat werken.

Startdata & vervolgdata van deze cursus

Voorkennis

Als voorkennis adviseren wij enige koeltechnische kennis.

Inhoud van deze training

Theorie

 • Componentenkennis zoals regelventielen;
 • Lucht in het koudesysteem;
 • Vocht in het systeem
 • Koudedragers
 • Ontdooisystemen;
 • Classificaties;
 • Systemen met natuurlijke circulatie en pompcirculatie;
 • PGS 13, NEN-EN 378, NPR 7600, NPR 7601;
 • Koudetechnisch schema, tekeninglezen
 • h-log p diagram;
 • Veiligheid, noodplan, vluchtweg, veiligheidsbladen, taak risico analyse, werkvergunning, logboek.

Vakbekwaamheidscertificaat

Na deze training beschik je over voldoende kennis om één of meerdere van de vakbekwaamheidscertificeringen CO2, ammoniak of Koolwaterstoffen te volgen.

Vervolgadvies

Deze training dient als voorbereiding op één van de volgende trainingen:

Ook kun je de training inzetten als update van je kennis als je deel wilt nemen aan één van de volgende trainingen:

Wil je persoonlijk advies over een vervolgopleiding? Neem dan contact op met opleidingscentrum GOº: bel 088 020 6419 of stuur een mail naar info@opleidingscentrum-GO.nl.

Bijzonderheden

Werkzaamheden aan systemen met natuurlijke koudemiddelen dienen uitgevoerd te worden door een gecertificeerd monteur. Zonder dit vakbekwaamheidscertificaat mag een monteur niet aan of met koudesystemen werken die zijn gevuld met ammoniak, CO2 of brandbare koudemiddelen. Met het volgen van deze training ben je nog niet voorbereid op het afleggen van een vakbekwaamheidsexamen voor een specifiek koudemiddel. Daarvoor is het noodzakelijk een vakbekwaamheidscertificering training te volgen waarmee je wordt voorbereid op het behalen van het vakbekwaamheidscertificaat voor een specifiek koudemiddel.

Deze training wordt voorafgaand aan een vakbekwaamheidscertificering of hercertificering voor een specifiek koudemiddel gevolgd (Ammoniak, CO2 of brandbaar koudemiddel) (Ammoniak, CO2, of brandbaar koudemiddel).

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies en vergoedingen

Er worden diverse subsidies en vergoedingen aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: