Ondertekening partnerschap tussen Opleidingscentrum GO en STEK

Partnerschap Opleidingscentrum GO en STEK ontzorgt cursisten en bedrijven op weg naar gecertificeerd vakmanschap

Date

Bedrijven in de koel- en klimaattechniek hebben een enorm tekort aan gecertificeerd personeel. Het is dus belangrijk dat de drempel voor (bij)scholing zo laag mogelijk is en dat vakopleidingen en examens goed op elkaar aansluiten. Opleidingscentrum GO en STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) gaan trainingen en examens in één pakket aanbieden. Daarmee worden cursisten en bedrijven ontzorgd en kunnen ze zich tegen lage kosten optimaal voorbereiden op het behalen van een erkend certificaat.

“We werken inmiddels al dertig jaar samen met STEK”, vertelt Jenny van den Bovenkamp, algemeen directeur van Aeres Tech en Opleidingscentrum GO. “Het resultaat is dat wij trainingen neerzetten die optimaal aansluiten bij de kenniseisen voor de examens die STEK afneemt. Door die trainingen en examens voortaan in één pakket aan te bieden, maken we een mooie kwaliteits- en efficiëntieslag; niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor de cursist. Die hoeft zich nog maar één keer in te schrijven, voor een totaalpakket met kwalitatief goede trainingen en aansluitende examendata.”   

Ondertekening van het partnerschap op de VSK beurs

Uitbreiding examenaanbod 

Opleidingscentrum GO en STEK werkten eerder vooral samen met betrekking tot de F-gassenexamens. Dit wordt nu flink uitgebreid, met examens voor Ammoniak, CO2 en brandbare koudemiddelen (ACK) , mobiele aircotechniek, het EPBD-certificaat, en koude- en klimaattechniek op mbo 3- en mbo 4-niveau. “Het hele pakket wordt voorzien van STEK-certificering op basis van de betreffende eindtermen”, vertelt Wim den Boer, directeur van STEK. “Er zijn ook opleiders waar je als cursist alleen een bewijs van deelname krijgt. Maar daarmee wordt niet gewaarborgd dat je over de kennis en kwaliteiten beschikt waar onze sector zoveel behoefte aan heeft. Daarom hechten wij, net als Opleidingscentrum GO, veel waarde aan gecertificeerd vakmanschap. Alleen daarmee zorg je ervoor dat technici na hun examen de kennis in huis hebben om de sector - en zichzelf - verder vooruit te helpen.”

Kwaliteit staat centraal  

Cursisten die zich inschrijven voor een pakket met een opleiding en het betreffende examen, krijgen daarvoor maar één factuur. Opleidingscentrum GO en STEK blijven echter onafhankelijke stichtingen; de verschillende kosten van de opleiding en het examen worden onderling verrekend, achter de schermen. “We maken het de cursist ook op dit vlak gemakkelijker”, stelt Van den Bovenkamp. “En dat niet alleen. Doordat zowel STEK als wij een stichting zijn, kunnen we een kwalitatief hoogwaardig pakket bieden tegen een prijs die lager is dan wat andere, commerciële, partijen vragen. Net als STEK hebben wij geen aandeelhouders of winstoogmerk; alleen kwaliteit staat centraal.” 

Wij staan dicht bij de sector 

“Een bijkomend voordeel is nog dat beide stichtingen dicht bij de sector staan”, vult den Boer aan. “We onderhouden allebei veel contact met koeltechnische bedrijven en weten daardoor wat er speelt. Informatie die we hierbij opdoen, delen we met elkaar. Op die manier volgen we alle ontwikkelingen, zowel in de markt als rond wet- en regelgeving, op de voet en spelen er snel en adequaat op in.” Nu dit partnerschap vorm heeft gekregen, zit er volgens Van den Bovenkamp wellicht nog meer in het vat. “We zijn in gesprek over het opzetten van gezamenlijke events, en hebben faciliteiten waar beide stichtingen gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld voor themabijeenkomsten. Ook daarmee dragen we een extra steentje bij aan het kennisniveau in de sector.”

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: