leerling bij koelinstallatie

Opleiden is goedkoper dan je denkt

Date

Bedrijven en professionals die willen investeren in opleidingen in de Koudetechniek kunnen daarvoor vaak een beroep doen op vele subsidiemogelijkheden. De opleidingen en trainingen van het Opleidingscentrum GOº komen in aanmerking voor subsidies van onder andere het OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf), de OOM (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking en/of de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Maak een toekomstplan

Trainen en opleiden is belangrijk in alle opzichten. Voor bedrijven is het belangrijk om een toekomstvisie te ontwikkelen en daarbij in beeld te brengen welk opleidingsniveau en welke competenties de medewerkers daarvoor nodig hebben. Voor individuele technici draagt een up-to-date opleidingsniveau bij aan een goede concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Kortom: wie achterblijft op het gebied van opleiden loopt het gevaar op den duur de boot te missen.

In de koudetechniek is dat extra belangrijk omdat het vakgebied in snelle ontwikkeling is. Warmte uit koelprocessen wordt meer en meer aangewend voor verwarmingstechnieken: warmtepompen in allerlei gedaanten zijn in opkomst, mede als gevolg van het terugdringen van fossiele energie om het klimaatprobleem te helpen verminderen. Het ontwerpen en onderhouden van deze nieuwe toepassingen vereisen nieuwe vakkennis en dus veel scholing en opleiding.

Subsidies

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten bedrijven aangesloten zijn bij de genoemde organisaties zoals het OTIB (dat binnenkort ‘Wij Techniek’ heet) of OOM. Voor sommige subsidies, zoals bijdragen in BBL-trajecten, is het ook belangrijk om een formeel erkend leerbedrijf te zijn, een status die ter beoordeling kan worden aangevraagd bij OTIB of het SBB, de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Subsidies kunnen flink oplopen: voor een leerling die een tweejarige BBL-opleiding volgt op niveau 2 tot zelfs meer dan 7000 euro in twee jaar. Die subsidies in aanmerking genomen pakken opleidingen bij GOº vaak goedkoper uit dan ze op het eerste gezicht lijken. Over het aanvragen van subsidies is meer te vinden op de websites www.otib.nl, www.rvo.nl en www.oom.nl.

Learning by doing

Het Opleidingscentrum GOº onderscheidt zich echter vooral door de hoge kwaliteit van trainingen en door het didactisch concept. Trainingen hebben altijd de dagelijkse beroepspraktijk als het vertrekpunt en sluiten daarom perfect aan op de belevingswereld van de leerlingen en deelnemers. De trainers bij GOº hebben zelf jarenlange ervaring in het bedrijfsleven. Ze kennen de problemen en de dilemma’s van monteurs en leerlingen en spreken hun taal. Dat concept, ook wel genoemd ‘learning by doing’, staat garant voor een aantrekkelijk leerklimaat, hoge motivatie en dus een effectieve kennisoverdracht.

Alles over het uitgebreide pakket aan trainingen en opleidingen bij Opleidingscentrum GOº is te vinden op onze website. Informatie is ook te vragen bij de accountmanagers van Opleidingscentrum GOº: Roelof Robbertsen (r.robbertsen@aeres.nl) en Jan Kraak (j.kraak@aeres.nl)

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: