Gras

Informatie coronavirus

Laatste updates locatie Opleidingscentrum GO

Hieronder lees je de laatste specifieke updates die gelden voor Opleidingscentrum GO°/Aeres Tech. Daaronder lees je laatste algemene updates en algemene informatie die Aeres-breed gelden.

18 december 2021 (21.00 uur)

Naar aanleiding van de laatste persconferentie kondigde het kabinet aanscherpingen van de coronamaatregelen aan die op 18 december 2021 van kracht worden. De aanscherpingen hebben voor Aeres Tech de volgende consequenties:

 • Examens & assessments kunnen doorgang vinden;
 • Praktijklessen (dealertrainingen, koude technische- en bbl praktijklessen) kunnen doorgang vinden;
 • Binnen Aeres Tech is het dragen van een mondkapje verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht.

Aeres Tech roept iedereen opnieuw op om de basisregels in acht te blijven nemen:

 • Blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt;
 • Was regelmatig je handen;
 • Niezen en hoesten in de ellebogen;
 • Geen handen schudden.

Het kabinet heeft aangegeven dat verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen in de komende weken niet uitgesloten zijn. Aeres Tech blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen en eventuele wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Heb je vragen?

Voor zéér dringende zaken kan er in het weekend contact worden opgenomen met Jeroen Ekkelenkamp via j.ekkelenkamp@aeres.nl.

Tijdens kantooruren kan er contact worden opgenomen met onze collega’s van Customer Support via c.support.ede@aeres.nl of bel naar 088 020 6400.

4 november 2021 (10:00)

Naar aanleiding van oplopende coronacijfers kondigde het kabinet aanscherpingen van de coronamaatregelen aan die op 6 november 2021 van kracht worden. De aanscherpingen hebben voor Opleidingscentrum GO de volgende consequenties:

 • Binnen Opleidingscentrum GO is het dragen van een mondkapje vanaf 6 november verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten in de gebouwen;
 • Het onderwijs gaat gewoon door;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • GO roept iedereen opnieuw op om de basisregels in acht te blijven nemen:

- blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt;
was regelmatig je handen;
niezen en hoesten in de ellebogen;
geen handen schudden.

Het kabinet heeft aangegeven dat verdere aanscherpingen van de coronamaatregelen in de komende weken niet uitgesloten zijn. Opleidingscentrum GO blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen en eventuele wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

15 december 2020 (10:30)

De extra coronamaatregelen die op 14 december 2020 zijn aangekondigd, hebben geen invloed op de praktijklessen en examens bij Aeres Tech en Opleidingscentrum GO. Praktijklessen en examens vallen onder de uitzonderingscategorie en kunnen doorgang blijven vinden. Uiteraard volgen wij de RIVM voorschriften en zien wij toe op de 1,5 meter afstand tussen studenten onderling en tussen studenten en onderwijspersoneel in en rond de gebouwen. 

14 december 2020 (20:30)

De praktijklessen op locatie Aeres Tech & Opleidingscentrum GOo in EDE gaan dinsdag 15 december door. Een nieuwe update verschijnt op 15 december om 11.00 uur op onze website.

9 juli 2020

Vanaf 24 augustus kunnen wij het onderwijs weer volledig opstarten. Door onze ruime theorie en praktijkruimtes en de grootte van de klassen kunnen we de maatregelen van het RIVM ruim waarborgen. Heb je binnenkort een training of gaat je opleiding (weer) van start? Dan ontvang je binnenkort meer informatie.

6 mei 2020

1 april 2020

Onderwijs- en trainingsactiviteiten opgeschort tot 6 mei

Naar aanleiding van de besluiten die op 31 maart zijn genomen door het Ministerie van Onderwijs, welke gelden voor het mbo, is duidelijk dat er tot 6 mei in ieder geval geen fysiekonderwijs mogelijk is.
Zoals jullie begrijpen is ons onderwijsmodel erop gebaseerd dat wij veel in de praktijk training geven en dat het moeilijk te organiseren is om dit op afstand te doen. Voor een aantal opleidingen en trainingen zijn wij een aantal e-learning trajecten aan het inregelen.

Wat betekent dit voor jou of jouw medewerker(s)?

BBL opleidingen
Volg jij of één van jouw medewerker(s) een bbl-opleiding? Voor de bbl-opleidingen betekent dit, dat wij praktijklessen op afstand geven. Afgelopen week heeft de groepstrainer/mentor contact met jou gehad om af te stemmen hoe we de lessen online kunnen voortzetten.

Examens & assessments
Moet jij of één van jouw medewerker(s) in 2020 een examen of assessment afleggen? Tot 6 mei mogen wij geen assessments afnemen. Wat de gevolgen voor dit leerjaar zijn is nog onduidelijk, maar wij zitten hier bovenop. Als er meer bekend is, nemen wij contact met je op.

Overige trainingen
Volg jij of start jij of één van jouw medewerker(s) een training bij Opleidingscentrum GOo? Voor de reguliere trainingen (open inschrijvingen) betekent dit dat er tot 6 mei geen praktijklessen worden gegeven. Alle trainingen worden verplaatst naar een ander moment dit jaar. Zodra er meer bekend is vanuit het ministerie nemen wij contact met je op.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met onze collega’s van Customer Support via c.support.ede@aeres.nl of bel naar 088 020 6419. Blijf gezond en let op jezelf en elkaar!

16 maart 2020

Onderwijs- en trainingsactiviteiten opgeschort t/m 6 april

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat landelijk alle scholen sluiten voor de periode van 16 maart tot en met 6 april. Voor Aeres Tech geldt dat op 13 maart werd medegedeeld dat van 16 t/m 20 maart geen onderwijsactiviteiten zouden plaatsvinden. Door de maatregelen van het kabinet is dit verlengd tot en met 6 april. 

13 maart 2020

Onderwijs- en trainingsactiviteiten komende week opgeschort

In overleg met het bestuur van Aeres en in samenspraak met het bedrijfsleven, is het besluit genomen om alle onderwijsactiviteiten van maandag 16 t/m vrijdag 20 maart op te schorten. 
We werken aan het oplossen van mogelijke knelpunten die kunnen ontstaan door deze maatregelen. Uiteraard staan de gezondheid en veiligheid van onze cursisten, studenten en medewerkers voorop. We zijn ervan overtuigd dat we in goede samenwerking en in goed overleg in staat zijn om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus goed te managen.

Houd de komende periode deze website in de gaten voor meer informatie over het beleid ten aanzien van het coronavirus. Voor dringende vragen kan contact opgenomen worden met Jaap Wouda (Marketing & Communicatie) via 06 20 01 42 74 of per mail: j.wouda@aeres.nl.
Binnenkort worden nieuwe trainingsdata gepland.

Laatste updates Aeres-breed

15 januari 2022

Hervatting fysiek onderwijs bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool vanaf 17 januari 2022

Aeres MBO en Aeres Hogeschool starten op maandag 17 januari weer met het geven van fysiek onderwijs. Dit volgt uit het kabinetsbesluit om het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en universiteiten weer te openen. Er zijn een aantal aanvullende maatregelen. Hieronder een overzicht:

Aeres MBO en Aeres Hogeschool
Bij Aeres MBO en Aeres Hogeschool wordt vanaf 17 januari 2022 weer fysiek onderwijs gegeven. De locaties zullen hierover zelf de details richting de studenten communiceren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Een dringend advies om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden;
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht, ook op de vaste zitplaats. Alleen tijdens examens waarbij 1,5 meter afstand mogelijk is mag het mondkapje af. Het advies is om daarbij gebruik te maken van wegwerpmondkapjes (type ll). Lees er hier meer over;
 • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen, behalve bij examens en tentamens;
 • Open dagen zijn mogelijk. Bij groepsgroottes boven 75 personen wordt met tijdsloten gewerkt. Het dragen van een mondkapje hierbij verplicht en waar mogelijk wordt anderhalve meter afstand gehouden;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs
Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs hebben op 10 januari al het fysieke onderwijs hervat. Hierbij gelden nog steeds de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
 • Het dragen van mondkapjes is verplicht in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het dringende advies aan medewerkers en leerlingen blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen;
 • Ouders blijven buiten de school en er zijn dus ook geen open dagen.

Voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;
 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Fysiek onderwijs geven is weer mogelijk. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:
  o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen);
  o was regelmatig je handen;
  o niezen en hoesten in de ellebogen;
  o geen handen schudden.

4 januari 2022

Vanaf 10 januari 2022 hervatting fysiek onderwijs bij Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs. Aangepast programma voor Aeres MBO en Aeres Hogeschool.

Op 10 januari 2022 gaan in Nederland de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Voor Aeres betekent dit dat vanaf die datum het fysieke onderwijs voor leerlingen van Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs weer wordt hervat.
Het is nog niet bekend wanneer het fysieke onderwijs ook weer mogelijk is binnen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Het kabinet zal dit op 14 januari 2022 heroverwegen. Hieronder een overzicht van maatregelen binnen Aeres:

Fysiek onderwijs bij Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs, met voorzorgsmaatregelen

 • Bij het hervatten van het fysieke onderwijs binnen Aeres VMBO en Aeres Praktijkonderwijs per 10 januari gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:
 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar;
 • Het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;
 • Het fysieke onderwijs wordt hervat. Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan;
 • Het dringende advies aan medewerkers en leerlingen blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of medewerker naar school. Dit dringende testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden;
 • Ouders blijven buiten de school en er zijn dus ook geen open dagen.

Aangepast programma Aeres MBO

Bij Aeres MBO wordt vanaf 10 januari 2022 gedeeltelijk overgeschakeld op afstandsonderwijs. De locaties zullen hierover zelf de details richting de studenten communiceren. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Studenten in een kwetsbare positie (inclusief mbo niveau 1 en 2) en studenten die tentamens en examens moeten maken, mogen wel fysiek naar de onderwijsinstelling;
 • Praktijklessen kunnen doorgang vinden;
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van medewerkers. Ook medewerkers onderling bewaren een afstand van 1,5 meter;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen;
 • Praktijkstages blijven mogelijk, mits het gastbedrijf daar de gelegenheid voor geeft.

Aangepast programma Aeres Hogeschool

Bij Aeres Hogeschool gelden vanaf 10 januari de volgende uitgangspunten voor het onderwijs:

 • De gebouwen zijn open, van 8.00 tot 17.30 uur;
 • Geplande practica kunnen doorgaan op locatie;
 • Geplande theorielessen, worden online aangeboden;
 • Geplande 1-op-1 (begeleidings-)gesprekken tussen docent / mentor en student kunnen op locatie plaatsvinden als dat belangrijk is voor de kwaliteit van het gesprek;
 • Tentamens vinden volgens het rooster plaats, op locatie;
 • Voor studenten geldt het advies om bij voorkeur thuis te studeren, maar Aeres biedt de mogelijkheid om (zoveel mogelijk individueel) op school te studeren;
 • De studenten die fysiek naar de instelling mogen komen, houden waar mogelijk 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van medewerkers. Ook medewerkers onderling bewaren een afstand van 1,5 meter;
 • Het dringende advies aan medewerkers en studenten blijft om tweemaal per week een preventieve zelftest te doen.

Overige voorzorgsmaatregelen voor alle Aeres-locaties

Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Er zijn speciale looproutes om elkaar de ruimte te geven;
 • Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen:

o blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt (en test jezelf of laat je testen);
o was regelmatig je handen;
o niezen en hoesten in de ellebogen;
o geen handen schudden.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op maandag 23 augustus 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ook ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via:

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: