Koudetechniek

Wij leiden mensen in 20 dagen op tot beginnend monteur koudetechniek

Date

Instroom koppelen aan doorstroom. Dat kan de oplossing zijn voor het aanpakken van de tekorten in de branche”, zegt Jordi Metten van opleidingscentrum GO. “Onze Bootcamp kan daar goed bij helpen. Wij leiden mensen op die niet direct uit de branche komen, tot beginnend monteur. Zij kunnen instromen op startersfuncties. Werknemers die wat meer ervaring hebben in de koudetechniek, kunnen dan doorstromen naar een hogere functie.

    Bedrijven zijn op dit moment meestal op zoek naar twee typen mensen. “Ze halen graag jongeren binnen die via een BBL-opleiding een mbo-diploma halen en op die manier beginnend monteur koudetechniek kunnen worden”, vertelt Metten. “Ondertussen zijn die jongeren werkzaam in het bedrijf. De andere kant is, dat veel bedrijven zoeken naar een medewerker met ervaring binnen de koeltechniek, die zelfstandig inzetbaar is als installatie of- servicemonteur.” Aan die doelgroep is de meeste behoefte, weet hij. “Maar wat je ziet is dat deze beide doelgroepen zijn ‘opgedroogd’ op dit moment.” 

Volgens hem wordt de instroom van BBL-leerlingen uit het onderwijs steeds kleiner. “Niet alleen in de koudetechniek maar techniek breed. Met de huidige aantallen kan niet worden voldaan aan de vraag in de sector.” Uiteraard probeert opleidingscentrum GO ook hier wat aan te doen. Met een innovatieve aanpak van de BBL opleidingen waarbij leerlingen 1 x per 6 weken een week naar school komen en door het bieden van extra praktijk. Een innoverende manier om BBL opleidingen aan te bieden en aantrekkelijk te maken. Ervaren medewerkers die meteen aan de slag kunnen, zijn echter ook niet vrij beschikbaar omdat ze al werkzaam zijn in de branche. “Het gevolg is, dat er wordt gezocht binnen de branche. Hierdoor maken medewerkers een overstap binnen de sector, en stromen ze ook door binnen de sector. Daarmee houd je uiteindelijk het probleem in stand, want er komen geen nieuwe mensen bij.”

Niet-reguliere doelgroepen

Je zou dus op een andere – innoverende – manier moeten kijken naar instroom, aldus Metten. “En dat is wat wij met de Bootcamp proberen te bewerkstelligen. Wat wij hiermee willen bereiken, is dat wij mensen gaan opleiden die niet direct aan de branche gerelateerd zijn. Ik heb het dan over zij-instromers, mensen die thuis zijn komen te zitten omdat ze hun opleiding niet hebben afgemaakt et cetera. Dus de niet-reguliere doelgroepen. Die mensen leiden we met de Bootcamp in 20 dagen op tot beginnend monteur koudetechniek.”

Met de Bootcamp krijgen de deelnemers een startkwalificatie mee, die bestaat uit het wettelijk verplichte F-gassen certificaat categorie 1 en een vakinhoudelijke training koeltechnisch vakman A. “Daarnaast krijgen ze ook nog een NEN- en een VCA-training en Klant- en Servicegericht Werken. Wij benaderen daarbij bedrijven of zij die mensen daadwerkelijk in dienst willen nemen.”

De ervaring van de deelnemers aan de Bootcamp is zeer positief, vertelt Metten. “De meeste deelnemers hebben een baan gevonden, en zijn succesvol bemiddeld in de branche.” Opleidingscentrum GO heeft ook zelf een deelnemer uit de bootcamp in dienstgenomen als technisch onderwijs assistent. “Hij was werkzaam bij een vliegmaatschappij maar succesvol omgeschoold naar een baan in de koudetechniek. Die doelgroep is traditioneel niet zo in beeld in onze sector, maar toch hebben wij hem na de Bootcamp een baan aangeboden.”

Bedrijven staan daar over het algemeen wel voor open, weet Metten. “Maar volgens hen lost het hun probleem niet op. Want ze zijn eigenlijk op zoek naar een ervaren kracht die direct inzetbaar is. Het advies dat we bedrijven hierbij geven is, om anders naar instroom te kijken en dit te koppelen aan doorstroom. Met onze Bootcamp zorgen wij voor instroom van beginnende monteurs. Bedrijven kunnen vervolgens kijken of zij ruimte en kansen kunnen bieden aan medewerkers die reeds enige ervaring hebben opgedaan in een monteursfunctie. Zij kunnen doorstromen naar een 1e monteur- of servicemonteur functie. Er zijn al goede voorbeelden van bedrijven die dit inmiddels zo hebben ingericht.” 

   

Duurzaam personeelsbeleid

Wanneer je kijkt in hoeverre je het instroomvraagstuk kunt koppelen aan een doorstroom vraagstuk, ben je innovatief bezig, zegt Metten. “Door binnen je organisatie mensen te scholen, op te leiden en perspectief te bieden, maak je er een volledig duurzaam personeels- en ontwikkelbeleid van. Een veel gehoord signaal is, dat bedrijven reeds voldoende starters of beginnend monteurs hebben weten te werven, eventueel uit branchevreemde doelgroepen. Maar ze hebben juist behoefte aan mensen met meer ervaring.”

Door medewerkers die al enige ervaring hebben opgedaan als beginnend monteur de kans te bieden door te stromen – eventueel met een opleiding via opleidingsbedrijf GO° – creëer je niet alleen kansen voor je medewerkers, maar maak je ook gebruik van de ervaring binnen je eigen bedrijf, aldus Metten. “Je moet je instroom dus koppelen aan je doorstroom. Dat is de oplossing.”

Deelnemers aan de Bootcamp krijgen eerst een assessment bij opleidingscentrum Go. “Ze hoeven echter geen specifieke vooropleiding te hebben. In die assessment kijken wij naar de technische bagage door middel van een test, maar – en dat is ook een stukje innovatie – we kijken ook naar andere kwaliteiten. En dat vragen we dus ook van bedrijven: kijk nu eens naar de cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden van je medewerkers en ook naar persoonlijkheidskenmerken. En kijk dan pas naar technische affiniteit en basisvaardigheden. Op basis van die vaardigheden en kenmerken kun je iemand misschien wel een kans geven om het vak te leren. Want als je alleen maar blijft zoeken naar die techneut; die zijn er gewoon niet meer.” 

   

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: