Koudetechniek

Directe doorstroming van vmbo naar koeltechniek ontbreekt

Date

De instroom van jongeren in de koeltechniek is beperkt. “Jongeren van een jaar of zestien, zeventien die van het vmbo komen hebben geen directe mogelijkheden richting de koeltechniek. Daardoor raken we ze kwijt”, aldus Roelof Robbertsen van Opleidingscentrum GO.

Vaste plek voor koude- en klimaattechniek

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in Nederland kent vier richtingen, namelijk de basisberoepsgerichte leerweg (BB), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB), de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL). Alle richtingen kennen twee basisjaren in de onderbouw. Een leerling kiest aan het eind van het tweede leerjaar uit een van de tien beschikbare beroepsgerichte profielen, waar hij of zij zich in leerjaar 3 en 4 in gaat verdiepen.

Een van deze profielen is Produceren, Installeren en Energie (PIE). Dit profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Voor de keuzevakken koude- en klimaattechniek heeft de NVKL een complete lesmethode ontwikkeld. Mede daardoor heeft koude- en klimaattechniek een vaste plek gekregen – of gaat die krijgen – op inmiddels bijna vijftig vmbo-scholen in Nederland.

“Veel vraag naar vervolgopleidingen”

“Wij hebben de afgelopen drie à vier jaar tal van docenten opgeleid en krijgen hier nog steeds veel vraag naar vervolgopleidingen over. Dat is positief.” Op het vmbo komen de leerlingen dus mondjesmaat in aanraking met de koudetechniek. “Maar daarna moeten de leerlingen kiezen voor een verdieping: wordt het elektrotechniek of installatietechniek? En dan raken wij ze kwijt”, zegt Robbertsen.

Sleutelen aan brommers

Toch kunnen jongeren via een BBL-traject met de niveau 2-opleiding tot monteur koude- en klimaatsystemen in de sector belanden. “Maar dat gaat vaak moeizaam. Bedrijven zien dat dit geld kost en dan is dat toch een barrière. Terwijl er wel subsidies voor zijn, dus met de kosten valt het echt wel mee.” Overigens, zo erkent Robbertsen, is de aanwas kleiner dan vroeger. “Jongeren sleutelen niet meer aan brommers en de vroegere technische opleiding, de lts, bestaat niet meer. Met andere woorden: de basis is tegenwoordig vaak niet meer aanwezig. Dat is jammer. De lts zou eigenlijk weer terug moeten komen, daarmee zou de stap naar koeltechniek beter te maken zijn.”

Vroeg starten met promotie koeltechniek

Volgens Robbertsen geldt dat ook voor de medewerkers die willen doorgroeien in de koeltechniek. “Wil je bijvoorbeeld een ammoniak-, CO₂- of propaanmonteur worden, dan moet je tegenwoordig al wel wat kilometers in het vak hebben gemaakt. De BBL niveau 2-monteur koudetechniek maakt via niveau 3 servicemonteur de stap naar ammoniak.” Robbertsen pleit er om die reden voor dat al vroeg wordt gestart met het promoten van koeltechniek:

“Dat moet al op de basisscholen, in groep zeven en acht. Leer de kinderen hoe een koelkast werkt, hoe een schaatsbaan wordt gemaakt. Dat is tastbaar en zo wek je al vroeg interesse, het is namelijk een onwijs interessant vak. Wij weten dat, maar de jongeren nog niet. Dat moeten we echt meer gaan vertellen.”

Roelof GO
Bron: koudeenluchtbehandeling.nl
Tekst: Martijn Louws

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: