Man bekijkt en wijst naar meters

EPDB keuringsdeskundigen op herhaling

Date

Koudetechnici die vijf jaar geleden tot de eerste lichting EPBD-keuringsdeskundigen werden opgeleid kunnen dit jaar op herhaling om hun verplichte certificering te behouden. Het Opleidingscentrum GOº biedt de mogelijkheid om in één dag de wettelijk verplichte herinstructie te volgen en direct af te sluiten met een examen. EPBD A of EPBD B zijn dan weer vijf jaar geldig mits het examen met goed gevolg wordt afgerond.

EPBD is in de afgelopen vijf jaar geleidelijk ingeburgerd in de wereld van klimaattechniek. De term EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive, dat is een Europese wet die het doel heeft om de efficiency van airconditioners en klimaatinstallaties te waarborgen. Als gevolg van de richtlijn zijn gebouweigenaren wettelijk verplicht tot het periodiek keuren van de technische installaties in hun gebouw. Daarbij komt alles wat koelt aan bod: de installaties worden gecontroleerd, waarbij wordt gestimuleerd om installaties die niet aan de eisen voldoen te verbeteren of te vervangen.

Relatiebeheer

Die controles worden verplicht uitgevoerd door gecertificeerde inspecteurs. Hoewel de nieuwe Europese regelgeving in het bedrijfsleven aanvankelijk met argusogen werd bekeken, kregen installatiebedrijven al gauw de voordelen in de gaten van de periodieke keuringen. Immers: de wettelijke keuringen zijn een goede kapstok om structureel relatiebeheer op te zetten. Bedrijven gingen EPBD zien als een manier om contacten op te bouwen en zich te onderscheiden.

Wereldwijd wordt de meeste energie gebruikt voor het verwarmen en koelen van grote kantoorgebouwen en wooncomplexen. Van het totale energiegebruik in de EU wordt 40 procent aangewend voor de bebouwde omgeving. Het aandeel in de totale CO2 uitstoot daarvan is 36 procent. In de klimaatbeheersing is het daarom mogelijk om een reuzenslag te maken als het gaat om energiebesparingen. Daarom is de EPBD belangrijk en de keuringsdeskundige speelt daarin een sleutelrol. In de komende jaren wordt de EPBD naar verwachting verder uitgebouwd. Daarvoor komen ook weer nieuwe opleidingen.

De EPBD regelgeving vloeit dus voor uit de wens om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen teneinde de opwarming van de aarde te beperken. Het blijkt dat veel eigenaren van gebouwen zonder meer tien tot meer procent kunnen besparen op hun energierekening. Dat gaat dan al snel over heel grote getallen.

Keuringsdeskundigen

De EPBD-keuringsdeskundige A is bevoegd tot het maken van een energieprestatierapportage voor gebouwen in klasse 1 (12 – 45 kW). Daarnaast mag hij/zij ook bepaalde inspectiewerkzaamheden verrichten voor gebouwen in klasse 2 (45-270 kW) en 3 (> 270 kW), Het doen van inspecties aan de regeling en de bemetering is in deze klassen ( 2 en 3) voorbehouden aan keuringsdeskundige B.

De EPBD-keuringsdeskundige B is bevoegd voor het maken van een energieprestatierapportage voor gebouwen in klasse 1, 2 en 3 (12-45 kW, 45-270 kW en > 270 kW). Hij heeft hierbij overigens te allen tijde de inspecteur A nodig voor het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden die binnen diens bevoegdheid vallen. De inspectie van de regeling en de bemetering in de klasse 2 en 3 gebouwen dient door de keuringsdeskundige B te worden gedaan.

Inschrijven

Begin maart start Opleidingscentrum GOº met een aantal herinstructiedagen, inclusief examen. Een overzicht van de trainingen en de bijbehorende datum zijn hier te vinden.

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: