Mannen bestuderen warmtepomp

Energietransitie speelt belangrijke rol in basistraining warmtepompen

Date

Er zijn in Nederland acht miljoen gezinnen en een miljoen gebouwen, die veelal matig geïsoleerd zijn en vrijwel allemaal verwarmd worden door aardgas. Met het oog op de energietransitie moeten die gebouwen worden verbouwd tot goed geïsoleerde woningen en gebouwen, die met duurzame energie worden verwarmd. De belangstelling voor het installeren van warmtepompen is met het oog daarop de afgelopen jaren flink toe genomen. Dat merkt ook Kees Oostrum, trainer bij opleidingscentrum GO°.

Opleidingscentrum GO° is hét opleidingscentrum voor de koude, klimaat en warmtepomp-technische branche. Ze verzorgen opleidingen en trainingen in het Expertisecentrum Koudetechniek van Aeres Tech in Ede. Kees Oostrum verzorgt onder andere warmtepomptrainingen en merkt dat de belangstelling voor de basistraining warmtepompen de laatste jaren flink is gestegen. Momenteel worden er bij GO° wekelijks ongeveer tien cursisten bijgeschoold als het gaat om kennis van de warmtepomptechnologie en het monteren van warmtepompsystemen.
“Het aantal cursisten hangt voor een groot deel af van installateurs en die wachten de markt af. Nu ze merken dat de interesse in warmtepompen toeneemt, groeit hun belangstelling en laten ze steeds vaker hun monteurs de basistraining bij ons volgen”, vertelt Oostrum. Oostrum is ervan overtuigd dat de energietransitie daar een grote rol bij heeft gespeeld. “Aardgas is een fossiele brandstof en dat raakt op. Fossiele brandstoffen doen er jaren over om te ontstaan. Je kunt begrijpen dat de vaart waarmee die brandstoffen momenteel worden gebruikt ervoor zorgt dat er op den duur een tekort ontstaat. Met het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen werken we mee aan een oplossing van die problemen.”

Drie-eenheid

De cursisten leren in de basiscursus de natuurkundige begrippen en worden erop gewezen dat de werking van een warmtepomp in feite bestaat uit een drie-eenheid, namelijk de opwekking, de warmtepomp en de afgifte. Oostrum: “In de training draait het voor een groot deel om waar het mis kan gaan. Als een warmtepompinstallatie niet goed werkt, dan wordt er al gauw gezegd dat ‘de warmtepomp het niet goed doet en dat die zijn rendement niet levert’, maar dat is lang niet altijd de oorzaak. Als een warmtepomp bijvoorbeeld slecht is ingeregeld, dan kan ook daar het probleem door ontstaan. We wijzen de cursisten er dus op dat het goed inregelen van een warmtepomp van groot belang is en kan zorgen voor een beter rendement.”

Alle soorten warmtepompen nemen bij lage temperatuur warmte op die bij hoge temperatuur weer wordt afgegeven. Die werking van een warmtepomp zorgt onder de cursisten soms voor vraagtekens. Het is niet altijd gemakkelijk uit te leggen dat een warmtepomp warmte uit de buitenlucht haalt, uit ventilatielucht, uit oppervlaktewater of grondwater of zelfs uit de aarde en die verhoogt tot een temperatuur waarmee kan worden verwarmd. Daar heeft het opleidingscentrum iets op gevonden.

“We hebben hier een geïsoleerde ruimte. Daarin hebben we binnen een buitendeel gehangen en buiten een binnendeel. Door de temperatuur in de ruimte van plus twintig naar min twintig te brengen kunnen we in de praktijk laten zien wat een warmtepomp nu eigenlijk doet.”
Overigens gaat het in de cursus training niet alleen maar over de werking van warmtepompen, maar ook over externe factoren. “We kijken niet alleen naar wat een monteur doet of hoe een service monteur een warmtepomp zo goed mogelijk laat werken, maar we geven in de training ook aan hoe belangrijk alles eromheen is. Wordt een warmtepomp bijvoorbeeld geplaatst in een jarenzestigwoning of in een nieuwbouwwoning? Het rendement van de warmtepomp hangt namelijk ook voor een groot deel af van hoe goed een huis is geïsoleerd. Verduurzaming is van groot belang en in de training geven we dat dus ook mee.”

Toekomst

Oostrum verwacht dat het aantal warmtepompen in de toekomst nog flink zal toenemen.
“Voorlopig wordt er nog gestuurd op geld en niet op verduurzaming. Ik denk dat daardoor de hybridepomp voorlopig nog het meest afgenomen zal worden, want die is de helft van de prijs. Als de prijs van fossiele brandstoffen verder stijgt, zal verduurzaming vanzelf belangrijker worden. Ik verwacht dat dan de afzet van de all electric warmtepomp zal toenemen.”
Daarnaast wordt het geluid dat het buitendeel van de warmtepomp maakt belangrijker. Het zijn de bewegende onderdelen van de warmtepomp die voor het waargenomen geluid zorgen, zoals de ventilator om de lucht aan te zuigen en de compressor om het koudemiddel onder hoge druk te brengen. “Dat geluid moet zo ver mogelijk worden teruggebracht. Er zijn al buitendelen die nog maar 35 dBA aan geluid produceren ( per 1 januari 2021 is 40 dB van toepassing en wordt in het bouwbesluit opgenomen, Bron: Vakblad WP). Dat is van groot belang, want alleen dan kan een warmtepomp ook probleemloos in dichtbebouwde gebieden worden geïnstalleerd zonder dat de buurt hier last van ondervindt.”

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: