ACK Opleidingscentrum GO

Vers bloed voor de koudetechniek

Date

Het opleidingscentrum GOº heeft in het afgelopen half jaar zo’n twintig nieuwe instromers in het vakgebied van de koudetechniek  'afgeleverd' aan de sector. De nieuwelingen konden na een 'basisopleiding' bij het Opleidingscentrum GOº in Ede aan de slag bij koeltechnische bedrijven.

OTIB

Dat gebeurde in het kader van het 'sectorplan techniek', dat wordt ondersteund met de inzet van de zogeheten 'Asscher-gelden' door OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. In de tweede helft van 2017 krijgen nog meer 'nieuwelingen' een kans op een toekomst in de koudetechniek op te bouwen.

Minister Asscher van sociale zaken en werkgelegenheid ondersteunt bedrijfssectoren met geld voor werkgelegenheidsprojecten door middel van scholing van nieuwe instroom. Voor de koudetechniek is dringend vers bloed nodig. De sector heeft nu al een groot tekort aan personeel, terwijl jaarlijks zo'n 500 medewerkers om diverse redenen uitstromen, komen er nu hooguit 250 per jaar voor terug via het reguliere onderwijs en zijinstroom. "Daarom vond de brancheorganisatie NVKL dat er iets extra's moest gebeuren", zegt Jan Kraak van Opleidingscentrum GOº.

Het OTIB zet de sectorgelden van de minister doelgericht in, via het arbeidsmarkt en -bemiddelingsbureau Metechnica. Die organisatie werft mensen, toetst hen op geschiktheid, en stelt hen vervolgens in staat om bij Opleidingscentrum GOº de benodigde basiskennis te verwerven. Vervolgens kunnen zij een start maken in het bedrijfsleven.

Het gaat daarbij om mensen die nog niet in technische sectoren werken, werkloos zijn, of een opleiding hebben die niet aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt, vertelt Jan Kraak. "Na een technisch assessment en een algehele toets op motivatie, instelling en ontwikkelbaarheid, wordt besloten of we met iemand verder gaan. Zo ja, dan start een periode van vier weken, vijf dagen in de week, dat we iemands rugzakje gaan vullen met basiskennis over de koeltechniek, vak handelingen en aangevuld met kennis over veilig werken."

Subsidiemogelijkheden

Na die twintig dagen worden de deelnemers gekoppeld aan een bedrijf, waar ze vervolgens een stage lopen van nog eens vier weken. Het is een soort snuffelstage, waarbij werknemer en bedrijf elkaar kunnen leren kennen. Als die kennismaking goed verloopt, sluiten bedrijf en medewerker een leer-werkovereenkomst voor acht maanden. Dan begint het natuurlijk pas echt en worden de nieuwelingen stap voor stap volwaardig opgeleid in het vakgebied, volgens de systematiek van de BBL, legt Jan Kraak uit. Voor dit vervolgtraject bestaan ook subsidiemogelijkheden vanuit de sectorgelden. OTIB kan daarover meer informatie geven.

De eerste groepen 'instromers' zijn in de eerste zes maanden van 2017 aan bedrijven afgeleverd. Van hen zijn twintig mensen daadwerkelijk zover gekomen dat ze een leer-werkovereenkomst met een bedrijf zijn aangegaan. Kraak: "Ongeveer zestig procent van de deelnemers heeft succes, dat is iets meer dan het gemiddelde als je het vergelijkt met andere techniektrajecten. De afhakers geven vooral redenen als 'toch niet voldoende affiniteit met het vakgebied of te lage verdiensten' op als reden van opgave. En natuurlijk zijn er ook mensen die door een onvoldoende werkhouding of gebrek aan echte interesse uiteindelijk niet geschikt blijken. Dat kan gebeuren".

Enthousiast

Volgens Jan Kraak reageren bedrijven enthousiast op de mogelijkheid om in zee te gaan met nieuwe medewerkers, maar schuilt er in de basisopleiding wel een gevaar. "Bij sommige bedrijven bestaat de indruk dat ze al een doorgewinterde monteur binnenkrijgen. Dat gaat natuurlijk niet na een paar weken basisopleiding. Van bedrijven verwachten we dat ze ook willen investeren door hun nieuwe mensen goed te begeleiden."

Na de zomervakantie gaan bij het Opleidingscentrum GOº in ieder geval nog twee groepen met nieuwe instromers van start. Ook daarna ligt het voor de hand dat er nieuwe opleidingsgroepen worden gevormd. Het project voor besteding van de sectorgelden loopt door tot de zomer van 2018.

Meer weten?
www.otib.nl;
www.metechnica.nl;
www.opleidingscentrum-GO.nl

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: