F-Gassen Opleidingscentrum GO

F-gassen-diploma voor installateur steeds belangrijkerr

Date

Het opleidingscentrum voor de Koudetechniek haakt in op nieuwe energieontwikkelingen met een specifieke opleiding F-gassen voor W-installateurs. Aardgas is op zijn retour. Internationaal wint het streven naar volledig schone energie terrein. In Nederland beperkt de regering de aardgasproductie vanwege de Groningse aardbevingen. ‘Gasloos’ wonen, in woonwijken zonder aardgasaansluitingen, is daarom in opkomst en daarmee komen relatief nieuwe verwarmingstechnieken in beeld, zoals warmtepompen.

W-installateurs krijgen als gevolg van deze ontwikkelingen in de toekomst dus steeds vaker te maken met verwarmingstechnieken, die regelrecht afkomstig zijn uit de koudetechniek. Warmtepompen zijn immers ‘omgekeerde’ koudesystemen, die hun warmte afgeven door te variëren met de druk en temperatuur van het koudemiddel. De omgang met de daarvoor benodigde koudemiddelen (F gassen) is voor veel W-installateurs onbekend. Om verantwoord met deze stoffen om te kunnen gaan hebben ze kennis en vaardigheden nodig. Die kunnen ze krijgen door het F-gassen certificaat te behalen bij Opleidingscentrum GOº.

Het werken met F-gassen is aan strenge wettelijke regels gebonden, omdat deze synthetische koudemiddelen bij het vrijkomen in de atmosfeer medeveroorzaker zijn van het broeikaseffect. Daarom is het zaak deze stoffen zorgvuldig binnen het koelsysteem te houden en ze niet te laten verdampen in de omgeving. Dat stelt specifieke eisen aan de vaardigheid en het inzicht van de installateurs en monteurs. Het F-gassen diploma is verplicht voor alle installateurs en monteurs die met deze stoffen werken.

Het opleidingscentrum GOº voor de koudetechniek is een samenwerkingsverband tussen het Expertisecentrum Koudetechniek van Aeres Tech en de branchevereniging NVKL. Voor GOº is het nieuw dat het zich vanaf nu ook richt op de installatiebranche. “We weten dat we deze cursus voor W-installateurs anders moeten ‘aanvliegen’ dan voor koudetechnici. Daarom hebben we een heel nieuwe opleiding ontwikkeld, speciaal aanhakend op de beroepspraktijk van W-installateurs”, zegt Michel van Bronkhorst van Opleidingscentrum GOº.

De warmtepomp heeft in de afgelopen jaren efficiency-ontwikkeling doorgemaakt. De techniek is simpel uit te leggen aan de hand van de werking van een koelkast. Aan de buiten-achterzijde van een koelkast is het vrijwel altijd warm: dat is de warmte die aan het interieur van de koelkast wordt onttrokken. Dat proces kan worden omgekeerd: zodat warmte van buiten naar binnen wordt getransporteerd. Zo is het mogelijk een woning te verwarmen. ‘Gratis warmte’ dus, ofschoon altijd elektriciteit nodig blijft voor de werking van een compressor.

Warmtepompen van de modernste generatie werken tot een buitentemperatuur van min 25 graden Celsius. Het gemiddelde rendement ervan is tot drie keer hoger dan van een moderne cv-ketel. Het nadeel van een warmtepomp is (nog?) de investering: een installatie is tot drie keer duurder dan een cv-ketel. “Maar dat verdien je zeker terug”, zegt Michel van Bronkhorst van Opleidingscentrum GOº. “In combinatie met zonnepanelen op het dak neemt het rendement nog verder toe”.

“Wij zijn het als Opleidingscentrum en als Expertisecentrum aan onze stand verplicht om mede vorm te geven aan de modernste ontwikkelingen”, zegt Michel van Bronkhorst. “Door toepassingen zoals met warmtepompen zien we dat de vakgebieden van koudetechniek en de traditionele installatietechniek steeds meer raakvlakken krijgen. Dat zien we nu ook terug in de opleidingen die we aanbieden en in de doelgroepen die we benaderen. De opleiding F-gassen voor W-installateurs bieden we trouwens via ‘blended learning’ aan. Een deel van de theoretische kennis vindt plaats via het internet. De praktijk vindt plaats in ons Expertisecentrum in Ede. Daar beschikken we over de modernste koudesystemen die speciaal zijn gebouwd voor trainingsdoeleinden. Zo kunnen de deelnemers aan ons opleidingen op een veilige manier fouten maken om daarvan te leren: learning by doing. Een betere leerschool kennen wij niet.”

Meer informatie: Roelof Robbertsen, 06-53716175; Jan Kraak 06- 12140304

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: