Opleidingscentrum GO

Actief beheer is de sleutel voor effectieve werking WKO-installatie

Date

De werking van warmte-koudeopslag (WKO)-installaties laat nogal eens te wensen over. Uit onderzoek blijkt dat circa 70 procent onder de maat presteert. Actief beheer vormt de sleutel om een duurzame en economisch voordelige werking te kunnen garanderen.

Met actief beheer is het ook een stuk eenvoudiger te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van de Waterwet. Provincies eisen gedetailleerde rapportages over de invloed van het systeem op de bodemkwaliteit en over de prestaties op het gebied van duurzaamheid. Als niet aan de eisen wordt voldaan, kan de provincie sancties opleggen, zoals een boete of het intrekken van de vergunning. In het laatste geval leidt dat tot hogere exploitatielasten omdat weer een traditionele gasgestookte installatie moet worden ingezet.

Actief beheer van een WKO-installatie bestaat uit wettelijke monitoring en monitoring op rendement en energiebalans, voorraadbeheer en bewaking en onderhoud van de bronnen.

Bron: www.bambouwentechniek.nl

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: