Trainingen

Beroepsopleidingen

16 Gevonden opleidingen Reset filters

Training - ACK voorschakeltraject

In deze training leert u over koudetechnische principes, thermodynamische kringlopen en stroming door de kringlopen. U leert ook over energiestromen in een koudetechnische kringloop.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
2 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10

Training - ACK algemeen (gaat vooraf aan andere modules)

Deze training bestaat uit een algemeen deel waarin de basis van de drie koudemiddelen wordt behandeld, ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2) en koolwaterstoffen (CH). Er wordt aangeraden om deze training eerst te volgen voordat u aan een volgende module begint (CO2 of Ammoniak, Basis of Gevorderd).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 ma 02-09-2019

Cursusdata

maandag 02-09-2019

1
1 do 12-09-2019

Cursusdata

donderdag 12-09-2019

14
1 di 01-10-2019

Cursusdata

dinsdag 01-10-2019

15
1 vr 11-10-2019

Cursusdata

vrijdag 11-10-2019

15
1 do 07-11-2019

Cursusdata

donderdag 07-11-2019

15

Training - ACK ammoniak basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 di 03-09-2019

Cursusdata

dinsdag 03-09-2019
dinsdag 10-09-2019
dinsdag 17-09-2019

0
3 wo 25-09-2019

Cursusdata

woensdag 25-09-2019
woensdag 02-10-2019
woensdag 09-10-2019

7
3 di 26-11-2019

Cursusdata

dinsdag 26-11-2019
woensdag 04-12-2019
vrijdag 13-12-2019

8

Training - ACK ammoniak gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 do 12-09-2019

Cursusdata

donderdag 12-09-2019

4

Training - ACK CO2 basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 wo 04-09-2019

Cursusdata

woensdag 04-09-2019
woensdag 11-09-2019
woensdag 18-09-2019

0
3 ma 30-09-2019

Cursusdata

maandag 30-09-2019
maandag 07-10-2019
maandag 14-10-2019

0
3 vr 11-10-2019

Cursusdata

vrijdag 11-10-2019
vrijdag 18-10-2019
vrijdag 25-10-2019

4
3 vr 15-11-2019

Cursusdata

vrijdag 15-11-2019
dinsdag 22-10-2019
maandag 25-11-2019

8

Training - ACK CO2 gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 vr 13-09-2019

Cursusdata

vrijdag 13-09-2019

5

Training - ACK koolwaterstoffen basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 ma 09-09-2019

Cursusdata

maandag 09-09-2019
maandag 16-09-2019
maandag 23-09-2019

1
3 do 03-10-2019

Cursusdata

donderdag 03-10-2019
donderdag 10-10-2019
woensdag 16-10-2019

8

Training - ACK koolwaterstoffen gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 do 19-09-2019

Cursusdata

donderdag 19-09-2019

5

Training - ACK overheid

Deze training is bedoeld voor handhavers van gemeenten of externe partijen die belast zijn met het handhaven van de aspecten rond de koudesystemen.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10

Training - ACK voor operators

In deze training leert u veilig te werken met natuurlijke koudemiddelen. U leert over de ins en outs van natuurlijke koudemiddelen en wat te doen bij een calamiteit.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10