Trainingen

Beroepsopleidingen

16 Gevonden opleidingen Reset filters

Training - ACK voorschakeltraject

In deze training leert u over koudetechnische principes, thermodynamische kringlopen en stroming door de kringlopen. U leert ook over energiestromen in een koudetechnische kringloop.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
2 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 7

Training - ACK algemeen (gaat vooraf aan andere modules)

Deze training bestaat uit een algemeen deel waarin de basis van de drie koudemiddelen wordt behandeld, ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2) en koolwaterstoffen (CH). Er wordt aangeraden om deze training eerst te volgen voordat u aan een volgende module begint (CO2 of Ammoniak, Basis of Gevorderd).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 ma 27-08-2018

Cursusdata

maandag 27-08-2018

0
1 di 18-09-2018

Cursusdata

dinsdag 18-09-2018

8
1 ma 29-10-2018

Cursusdata

maandag 29-10-2018

12
1 vr 16-11-2018

Cursusdata

vrijdag 16-11-2018

10
1 di 18-12-2018

Cursusdata

dinsdag 18-12-2018

12

Training - ACK ammoniak basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 do 30-08-2018

Cursusdata

donderdag 30-08-2018
donderdag 06-09-2018
donderdag 20-09-2018

0
3 vr 07-09-2018

Cursusdata

vrijdag 07-09-2018
vrijdag 14-09-2018
vrijdag 28-09-2018

8
3 wo 07-11-2018

Cursusdata

woensdag 07-11-2018
woensdag 14-11-2018
woensdag 21-11-2018

5
3 do 11-10-2018

Cursusdata

donderdag 11-10-2018
dinsdag 23-10-2018
maandag 05-11-2018

0

Training - ACK ammoniak gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 vr 21-09-2018

Cursusdata

vrijdag 21-09-2018

8
1 vr 12-10-2018

Cursusdata

vrijdag 12-10-2018

8
1 do 15-11-2018

Cursusdata

donderdag 15-11-2018

8
1 do 13-12-2018

Cursusdata

donderdag 13-12-2018

8

Training - ACK CO2 basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 wo 05-09-2018

Cursusdata

woensdag 05-09-2018
donderdag 13-09-2018
donderdag 20-09-2018

4
3 di 28-08-2018

Cursusdata

dinsdag 28-08-2018
dinsdag 04-09-2018
maandag 17-09-2018

2

Training - ACK CO2 gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 wo 12-09-2018

Cursusdata

woensdag 12-09-2018

5
1 wo 19-09-2018

Cursusdata

woensdag 19-09-2018

0

Training - ACK koolwaterstoffen basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 vr 05-10-2018

Cursusdata

vrijdag 05-10-2018
maandag 15-10-2018
maandag 22-10-2018

4
3 di 25-09-2018

Cursusdata

dinsdag 25-09-2018
dinsdag 09-10-2018
woensdag 24-10-2018

0

Training - ACK koolwaterstoffen gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 8

Training - ACK overheid

Deze training is bedoeld voor handhavers van gemeenten of externe partijen die belast zijn met het handhaven van de aspecten rond de koudesystemen.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10

Training - ACK voor operators

In deze training leert u veilig te werken met natuurlijke koudemiddelen. U leert over de ins en outs van natuurlijke koudemiddelen en wat te doen bij een calamiteit.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10