Trainingen

Beroepsopleidingen

16 Gevonden opleidingen Reset filters

Training - ACK voorschakeltraject

In deze training leert u over koudetechnische principes, thermodynamische kringlopen en stroming door de kringlopen. U leert ook over energiestromen in een koudetechnische kringloop.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
2 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10

Training - ACK algemeen (gaat vooraf aan andere modules)

Deze training bestaat uit een algemeen deel waarin de basis van de drie koudemiddelen wordt behandeld, ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2) en koolwaterstoffen (CH). Er wordt aangeraden om deze training eerst te volgen voordat u aan een volgende module begint (CO2 of Ammoniak, Basis of Gevorderd).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 di 18-12-2018

Cursusdata

dinsdag 18-12-2018

0
1 vr 25-01-2019

Cursusdata

vrijdag 25-01-2019

7
1 wo 06-02-2019

Cursusdata

woensdag 06-02-2019

12
1 di 05-03-2019

Cursusdata

dinsdag 05-03-2019

12
1 do 11-04-2019

Cursusdata

donderdag 11-04-2019

12
1 ma 06-05-2019

Cursusdata

maandag 06-05-2019

12
1 ma 03-06-2019

Cursusdata

maandag 03-06-2019

12

Training - ACK ammoniak basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 do 10-01-2019

Cursusdata

donderdag 10-01-2019
donderdag 17-01-2019
woensdag 23-01-2019

6

Training - ACK ammoniak gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 do 13-12-2018

Cursusdata

donderdag 13-12-2018

7
1 vr 15-02-2019

Cursusdata

vrijdag 15-02-2019

6

Training - ACK CO2 basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 do 29-11-2018

Cursusdata

donderdag 29-11-2018
woensdag 05-12-2018
vrijdag 14-12-2018

0
3 ma 07-01-2019

Cursusdata

maandag 07-01-2019
maandag 14-01-2019
dinsdag 29-01-2019

0
3 wo 06-02-2019

Cursusdata

woensdag 06-02-2019
woensdag 13-02-2019
woensdag 20-02-2019

3

Training - ACK CO2 gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 wo 12-12-2018

Cursusdata

woensdag 12-12-2018

4
1 di 26-02-2019

Cursusdata

dinsdag 26-02-2019

4

Training - ACK koolwaterstoffen basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 vr 11-01-2019

Cursusdata

vrijdag 11-01-2019
vrijdag 18-01-2019
vrijdag 25-01-2019

4

Training - ACK koolwaterstoffen gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 ma 04-03-2019

Cursusdata

maandag 04-03-2019

8

Training - ACK overheid

Deze training is bedoeld voor handhavers van gemeenten of externe partijen die belast zijn met het handhaven van de aspecten rond de koudesystemen.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10

Training - ACK voor operators

In deze training leert u veilig te werken met natuurlijke koudemiddelen. U leert over de ins en outs van natuurlijke koudemiddelen en wat te doen bij een calamiteit.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10