Trainingen

Beroepsopleidingen

16 Gevonden opleidingen Reset filters

Training - ACK voorschakeltraject

In deze training leert u over koudetechnische principes, thermodynamische kringlopen en stroming door de kringlopen. U leert ook over energiestromen in een koudetechnische kringloop.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
2 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 7

Training - ACK algemeen (gaat vooraf aan andere modules)

Deze training bestaat uit een algemeen deel waarin de basis van de drie koudemiddelen wordt behandeld, ammoniak (NH3), kooldioxide (CO2) en koolwaterstoffen (CH). Er wordt aangeraden om deze training eerst te volgen voordat u aan een volgende module begint (CO2 of Ammoniak, Basis of Gevorderd).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 ma 29-10-2018

Cursusdata

maandag 29-10-2018

3
1 vr 16-11-2018

Cursusdata

vrijdag 16-11-2018

10
1 di 18-12-2018

Cursusdata

dinsdag 18-12-2018

12

Training - ACK ammoniak basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 do 11-10-2018

Cursusdata

donderdag 11-10-2018
dinsdag 23-10-2018
maandag 05-11-2018

0
3 wo 24-10-2018

Cursusdata

woensdag 24-10-2018
woensdag 31-10-2018
vrijdag 02-11-2018

4
3 wo 07-11-2018

Cursusdata

woensdag 07-11-2018
woensdag 14-11-2018
woensdag 21-11-2018

1

Training - ACK ammoniak gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 do 15-11-2018

Cursusdata

donderdag 15-11-2018

8
1 do 13-12-2018

Cursusdata

donderdag 13-12-2018

7

Training - ACK CO2 basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 vr 19-10-2018

Cursusdata

vrijdag 19-10-2018
vrijdag 26-10-2018
vrijdag 02-11-2018

0
3 do 08-11-2018

Cursusdata

donderdag 08-11-2018
dinsdag 13-11-2018
dinsdag 20-11-2018

5

Training - ACK CO2 gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 ma 22-10-2018

Cursusdata

maandag 22-10-2018

5

Training - ACK koolwaterstoffen basis

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
3 di 25-09-2018

Cursusdata

dinsdag 25-09-2018
dinsdag 09-10-2018
woensdag 24-10-2018

0
3 vr 05-10-2018

Cursusdata

vrijdag 05-10-2018
maandag 15-10-2018
maandag 22-10-2018

2

Training - ACK koolwaterstoffen gevorderd

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 vr 16-11-2018

Cursusdata

vrijdag 16-11-2018

4

Training - ACK overheid

Deze training is bedoeld voor handhavers van gemeenten of externe partijen die belast zijn met het handhaven van de aspecten rond de koudesystemen.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10

Training - ACK voor operators

In deze training leert u veilig te werken met natuurlijke koudemiddelen. U leert over de ins en outs van natuurlijke koudemiddelen en wat te doen bij een calamiteit.

Trainingsduur Startdata Plaatsen
1 Voor beschikbare data graag contact opnemen met onze accountmanager 10