Technisch assessment GO

Technisch assessment

Kies een categorie (meerdere opties mogelijk)
Maatwerk

In deze module worden de capaciteiten van uw medewerker(s) objectief in kaart gebracht, tevens wordt in kaart gebracht in hoeverre uw medewerker ontwikkelbaar is.

Mannen bekijken papieren
Leerling bij koelinstallatie
Leerling aan het doormeten

Wat ga je leren tijdens deze training?

 U krijgt een goede indruk van de volgende capaciteiten:

 • technische beroepskennis;
 • vakspecifieke vaardigheden;
 • intellectuele capaciteiten;
 • communicatieve vaardigheden;
 • competenties zoals nauwkeurigheid, plannen en organiseren, initiatief nemen, leidinggeven enz.
 • In overleg met de accountmanager
 • Halve dag
 • Minimaal 8 deelnemers
 • N.v.t.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Een persoonlijk gesprek waarin wordt gekeken naar de ambitie en leermotivatie.
 • Twee online toetsen waarbij wordt gekeken naar het technisch inzicht en ontwikkelbaarheid van de medewerker.
 • Een kennistoets waarin de kennis van de verschillende technische onderdelen worden getoetst.
 • Drie praktijktoetsen om het analytisch vermogen gecombineerd met de praktische vaardigheden te beoordelen.

Bijzonderheden

Na afloop wordt er een uitgebreid en helder rapport opgesteld. Deze wordt besproken met de medewerker en werkgever. In de eindrapportage is van alle onderdelen een overzicht van de behaalde resultaten weergegeven. Uit de behaalde resultaten wordt een samenvatting en conclusie gemaakt met daarbij een passend advies dat aansluit op de ontwikkelbaarheid van de medewerker.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies en vergoedingen

Er worden diverse subsidies en vergoedingen aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: