Docent toont lassen aan groep mannen

F-gassen categorie 2

Kies een training
F-Gassen

In samenwerking met Wasco bieden wij u een speciale F-gassen 2 training aan. Deze F-gassen training gaat uit van certificering in Categorie 2 en is gericht op airconditioning- en warmtepompsystemen.

Met een F-gassen certificaat Categorie 2 mag je werken aan split-airco's of warmtepompen met een koudemiddelinhoud van maximaal 3 kg of 5 ton CO2 equivalent.  Dit is ruim voldoende voor het plaatsen van split en multisplit airco systemen, maar ook voor het plaatsen van vrijwel alle warmtepompen.

Man bezig met koelinstallatie
Man aan het solderen
Leerling aan het doormeten

Wat ga je leren tijdens deze training?

In deze training leert u uit welke componenten een koudesysteem bestaat en hoe deze in een onderlinge samenhang functioneren. Daarnaast leert u welke wetgeving van kracht is op koudesystemen en hoe u dient om te gaan met de verschillende synthetische koudemiddelen.

 • 4 dagen
 • Maatwerk
 • F-gassen certificaat* 
 • Learning by doing

*F-gassen certificaat conform de BRL200

Voor wie is deze training?

De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die werkzaamheden verrichten aan koudesystemen.

Wat kan je na de training?

Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4 bevoegdheden per diploma/certificaat:

 • Categorie 1: Certificaathouders mogen alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van F-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200, pag. 17).
 • Categorie 2: Certificaathouders mogen de taken genoemd:
  - bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend;
  - bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 3: Certificaathouders mogen de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 4: Certificaathouders mogen de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

 • natuurkundige begrippen;
 • het koudecircuit;
 • componenten herkenning;
 • inspectie van het koudesysteem;
 • diagnose stellen aan een koudesysteem;
 • het maken van een meetrapport;
 • controleren/invullen van een systeemlogboek;
 • controle op de juiste werking van een koudesysteem.

Praktijkhandelingen

 • temperatuur- en drukmetingen;
 • afpersen, vacumeren, standtijd;
 • het leeghalen/vullen van een koudesysteem;
 • lekzoeken;
 • het testen en afstellen van verschillende componenten, zoals het Thermostatisch Expansie Ventiel, verdamperdrukregelaar, HD/LD pressostaat;
 • solderen onder stikstof;
 • afkorten en buigen van leidingen;
 • branderinstelling, hardsolderen;
 • het maken van flareverbindingen;

Bijzonderheden

Een deel van de theoretische kennis doe je op door online zelfstudie. De koeltechnische adviseurs ondersteunen je ook bij het beheersen van deze theorie. Zij geven je twee extra theoriesessies op een Wasco vestiging bij jou in de buurt. De praktijk volg je bij GO° in Ede. Daar werk je met de modernste koudesystemen, speciaal gebouwd voor opleidingsdoeleinden. Zo word je veilig en effectief getraind.

Uitvoeringspartner Aeres Tech is tevens examenlocatie. Het examen wordt uitgevoerd in dezelfde setting als waarin de training wordt gegeven. Het examen wordt afgenomen door externe examinatoren. Het is zaak om het examen tijdig aan te vragen.

Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies

Er worden diverse subsidies aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: