F-gassen categorie 1 versneld (mogelijkheid tot NLLD subsidie)

Kies een training
F-Gassen

Deze versnelde training betreft een variant op de reguliere F-gassen training waarbij u in slechts 5 weken uw F-gassen categorie 1 certificaat kunt behalen. Wilt u dus snel uw F-gassen categorie 1 behalen dan is dit de ideale training

Leerling met veiligheidsbril
Leerling aan het doormeten
Groep mannen bezig met koelinstallatie

Wat ga je leren?

Tijdens de training leer je uit welke componenten een koudesysteem bestaat en hoe deze in een onderlinge samenhang functioneren. Daarnaast leer je welke wetgeving van kracht is op koudesystemen en hoe u dient om te gaan met de verschillende synthetische koudemiddelen.
 • 10 dagen (in 5 weken, examen op de laatste dag)
 • Maximaal 10 deelnemers
 • F-gassen certificaat categorie 1
 • Learning by doing

Voor wie is deze training?

De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die werkzaamheden verrichten aan koudesystemen.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

 • natuurkundige begrippen;
 • het koudecircuit;
 • componenten herkenning;
 • inspectie van het koudesysteem;
 • diagnose stellen aan een koudesysteem;
 • het maken van een meetrapport;
 • controleren/invullen van een systeemlogboek;
 • controle op de juiste werking van een koudesysteem.

Praktijkhandelingen

 • temperatuur- en drukmetingen;
 • afpersen, vacumeren, standtijd;
 • het leeghalen/vullen van een koudesysteem;
 • lekzoeken;
 • het testen en afstellen van verschillende componenten, zoals het Thermostatisch Expansie Ventiel, verdamperdrukregelaar, HD/LD pressostaat;
 • solderen onder stikstof;
 • afkorten en buigen van leidingen;
 • branderinstelling, hardsolderen;
 • het maken van flareverbindingen;
 • Installatie & Inspectie (I & I).

Wat kan je na de training?

Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4 bevoegdheden per diploma/certificaat:

 • Categorie 1: Certificaathouders mogen alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van F-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200, pag. 17).
 • Categorie 2: Certificaathouders mogen de taken genoemd:
  - bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend;
  - bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 3: Certificaathouders mogen de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 4: Certificaathouders mogen de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2

Bijzonderheden

De training wordt verzorgd in een periode van 5 weken. Per week volgt u 2 trainingsdagen. In week 5 op de laatste dag van de training doet u examen.

Uitvoeringspartner Aeres Tech is tevens examenlocatie. Het voordeel hiervan is dat het examen wordt uitgevoerd op dezelfde koudesystemen als waarop de training wordt gegeven. Het examen wordt afgenomen door STEK. U wordt door Aeres Tech aangemeld voor het examen. U hoeft zich dus niet zelf aan te melden bij STEK.

De examenkosten zijn niet bij de training inbegrepen en worden separaat aan u gefactureerd.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies en vergoedingen

Er worden diverse subsidies en vergoedingen aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: