F-gassen categorie 1 blended learning (NLLD subsidie)

Kies een training
F-Gassen
Kies een training
Online leren

Om bedrijven en monteurs  goed voor te bereiden en op te leiden is het mogelijk om via ‘blended learning’ (een combinatie van thuisstudie en praktijklessen) het F-gassen certificaat categorie 1 te halen. Deelnemers kunnen zich via e-learning online voorbereiden op hun praktijkdagen en kunnen dit doen wanneer hen dat uitkomt. Via de e-learning is het mogelijk om rechtstreeks vragen te stellen aan de trainer en zijn er verschillende online contactmomenten.

Leerling aan het solderen
Man aan het solderen bij koelinstallatie
Twee mannen aan het kijken van het koudesysteem

Blended learning en minder verletdagen

Met ‘blended learning’ verhoogt Opleidingscentrum GO normaal gesproken al het rendement van haar praktijktrainingen en verlaagt het de verletkosten voor de werkgevers. Zoals een normale F-gassen training 10 dagen zou duren zijn er nu nog maar 6 “verletdagen”. Daarnaast stijgt de effectiviteit van de training met beter voorbereide deelnemers waardoor kennis en vaardigheden optimaal aansluiten in het werkveld. 
 • 6 dagen
 • Maximaal 10 deelnemers
 • F-gassen certificaat categorie 1
 • Learning by doing

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | Aeres Tech
  7 pl.
  Vervolgdata
  Schrijf je in

Voor wie is deze training?

De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die werkzaamheden verrichten aan koudesystemen. In deze training maakt de deelnemer zich de theorie eigen door middel van zelfstudie. De praktijkdagen starten met het doornemen van de bestudeerde theorie. Hierna concentreert u zich volledig op het praktische deel van deze training.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

 • E-learningmodule hoofdstuk 1: Klimaatverandering
 • E-learningmodule hoofdstuk 2: Het koudesysteem
 • E-learningmodule hoofdstuk 3: Onderdelen in het koudesysteem
 • E-learningmodule hoofdstuk 4: h-log p diagram
 • E-learningmodule hoofdstuk 5: Hardsolderen en montage volgens F-gassenverordening
 • E-learningmodule hoofdstuk 6: Hulponderdelen en hun functie
 • E-learningmodule hoofdstuk 7: Het logboek
 • E-learningmodule hoofdstuk 8: Vervoer van gevaarlijke stoffen

Praktijkhandelingen

 • Praktijkdag 1: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend behandelen van kijkglazen en het herkennen van componenten.
 • Praktijkdag 2: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen, waaronder het koudesysteem leeghalen, afpersen, vacumeren en afvullen.
 • Praktijkdag 3: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen, waaronder het koudesysteem leeghalen, afpersen, vacumeren en afvullen.
 • Praktijkdag 4: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen hardsolderen en montage.
 • Praktijkdag 5: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen I&I en vrije invulling.
 • Praktijkdag 6 (examendag): Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen, I&I, handelingen, hardsolderen en montage en het theorie proefexamen.

Wat kan je na de training?

Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4 bevoegdheden per diploma/certificaat:

 • Categorie 1: Certificaathouders mogen alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van F-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200, pag. 17).
 • Categorie 2: Certificaathouders mogen de taken genoemd:
  - bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend;
  - bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 3: Certificaathouders mogen de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 4: Certificaathouders mogen de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2

Bijzonderheden

Uitvoeringspartner Aeres Tech is tevens examenlocatie. Het voordeel hiervan is dat het examen wordt uitgevoerd op dezelfde koudesystemen als waarop de training wordt gegeven. Het examen wordt afgenomen door STEK. U vraagt het examen zelf aan bij STEK (www.stek.nl). De examenkosten zijn niet bij de training inbegrepen en worden door STEK aan u gefactureerd. 
 
Wij adviseren u het examen tijdig aan te vragen bij STEK.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies en vergoedingen

Er worden diverse subsidies en vergoedingen aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: