Twee mannen aan het kijken van het koudesysteem

F-gassen cat.1 inclusief basismonteur warmtepompen (blended learning)

Soort
F-Gassen
Soort
Warmtepompen

In deze praktijkgerichte training maakt u zich de theorie eigen door middel van zelfstudie. De praktijkdagen starten met het doornemen van de door u bestudeerde theorie. Hierna concentreert u zich volledig op het praktische deel van deze training.

Docent toont lassen aan groep mannen
Twee mannen werken aan bedrading warmtepomp
Leerling met Docent bij koelstintstallatie
 • 2631,-
 • 8 dagen
 • Maximaal 10 deelnemers
 • Certificaat*

*Het F-gassen certificaat categorie 1

Voor wie is deze training?

De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die werkzaamheden verrichten aan warmtepompen en hieraan ook onderhoud en servicewerkzaamheden gaan verrichten.

Wat kan je na de training?

Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4 bevoegdheden per diploma/certificaat:

 • Categorie 1: Certificaathouders mogen alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van F-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200, pag. 17).
 • Categorie 2: Certificaathouders mogen de taken genoemd:
  - bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend;
  - bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 3: Certificaathouders mogen de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 4: Certificaathouders mogen de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

 • E-learningmodule hoofdstuk 1: Klimaatverandering
 • E-learningmodule hoofdstuk 2: Het koudesysteem
 • E-learningmodule hoofdstuk 3: Onderdelen in het koudesysteem
 • E-learningmodule hoofdstuk 4: h-log p diagram
 • E-learningmodule hoofdstuk 5: Hardsolderen en montage volgens F-gassenverordening
 • E-learningmodule hoofdstuk 6: Hulponderdelen en hun functie
 • E-learningmodule hoofdstuk 7: Het logboek
 • E-learningmodule hoofdstuk 8: Vervoer van gevaarlijke stoffen

Praktijkhandelingen

 • Praktijkdag 1: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend behandelen van kijkglazen en het herkennen van componenten.
 • Praktijkdag 2: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen, waaronder het koudesysteem leeghalen, afpersen, vacumeren en afvullen.
 • Praktijkdag 3: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen, waaronder het koudesysteem leeghalen, afpersen, vacumeren en afvullen.
 • Praktijkdag 4: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen hardsolderen en montage.
 • Praktijkdag 5: Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen I&I en vrije invulling.
 • Praktijkdag 6 (examendag): Doornemen van de door u geleerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen, I&I, handelingen, hardsolderen en montage en het theorie proefexamen.
 • Praktijkdag 7: Praktijkhandelingen aan de warmtepomp en het koudesysteem, I&I, hardsolderen en montage.
 • Praktijkdag 8: (proefexamen): Praktijkhandelingen, I&I, handelingen, hardsolderen en montage en het theorie proefexamen.

Bijzonderheden

Uitvoeringspartner Aeres Tech is tevens examenlocatie. Het examen wordt uitgevoerd op dezelfde koudesystemen als waarop de training wordt gegeven. Het examen wordt afgenomen door externe examinatoren. Het is zaak om het examen tijdig aan te vragen bij STE (www.st-examenbureau.nl) of STEK (www.stek.nl).

Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? Onze Opleidingscentrum Go trainingsexperts, helpen u graag!

Neem contact op

Subsidies

Er worden diverse subsidies aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Bekijk de subsidies

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: