Drie mannen praten over co2 systeem

In deze training wordt dieper ingegaan op een koudesysteem met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).

Intake ACK

Doe hier gemakkelijk en snel de intake ACK om te kijken welk traject het best aansluit bij uw vooropleiding.

Drie mannen praten over co2 systeem
Man spuit en toont groep over co2
2 jongemannen met maskers
 • 3 dagen basisitraining
 • Maximaal 8 deelnemers
 • Vakbekwaamheidscertificaat
 • Learning by doing

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor service-, storings- en onderhoudsmonteurs die werken of gaan werken met CO2 koudesystemen. Deze training wordt gegeven voor zowel basis als gevorderden. Als u op de website de intake invult ziet u welk advies u krijgt.

Startdata & vervolgdata van deze cursus

 • Start:
  | Aeres Tech
  3 pl.
  Vervolgdata
  Schrijf je in
 • Start:
  | Aeres Tech
  8 pl.
  Vervolgdata
  Schrijf je in
 • Start:
  | Aeres Tech
  4 pl.
  Vervolgdata
  Schrijf je in

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

 • gevaren met CO2 als koudemiddel;
 • koolzuurijs/droogijs;
 • vocht in het koudesysteem (sub/transkritisch);
 • systemen met natuurlijke circulatie en pompcirculatie;
 • NPR 7601;
 • koudetechnisch schema, h-log p diagram;
 • veiligheid, noodplan, vluchtweg, veiligheidsbladen, werkvergunning/TRA, logboek.  

Praktijkhandelingen

 • diverse praktijkopdrachten aan koudesystemen.

De koudesystemen waaraan wordt getraind zijn:

 • ammoniak/CO2 cascadesysteem (subkritisch).
 • CO2 sub- en transkritisch koudesysteem;
 • een koudesysteem voorzien van het koudemiddel R-290 propaan.

Examen

Het examen wordt uitgevoerd in dezelfde setting als waarin de training wordt gegeven, door een onafhankelijk examenbureau. Het is zaak om het examen tijdig aan te vragen. Examens kunnen worden aangevraagd bij het STE (www.st-examenbureau.nl).

Bijzonderheden

Met het behalen van het vakbekwaamheidscertificaat is aantoonbaar dat de monteur voldoet aan de vakbekwaamheidseisen volgens de PGS 13. Voor koudesystemen die zijn gevuld met ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen geldt, afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel, per 1 januari 2016 een jaarlijkse controle.

Deze geldt voor:

 • Koudesystemen met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg
 • ammoniak (NH3).
 • Koudesystemen met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).
 • Koudesystemen met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Dit moet gecontroleerd worden door een gecertificeerd monteur. Zonder dit vakbekwaamheidscertificaat mag een monteur niet aan of met koudesystemen werken die zijn gevuld met genoemde natuurlijke koudemiddelen.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies

Er worden diverse subsidies aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: