Man zit aan warmtepomp

Collectieve warmtepompen in woningen

Kies een categorie (meerdere opties mogelijk)
Warmtepompen

Het goed ontwerpen van een warmtepompsysteem is van essentieel belang voor een juiste werking o.a. met betrekking tot comfort en energieverbruik. In deze training leer je hoe je een collectief warmtepompsysteem voor woningen dimensioneert, ontwerpt en integreert om een goed werkend systeem op te leveren (conform ISSO publicatie 80).

Man bezig met warmtepomp
Twee mannen werken aan bedrading warmtepomp
Drie mannen gehurkt bij warmtepomp
 • 2 dagen                                                                           
 • Certificaat en mogelijkheid tot examen door CITO

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor installateurs/monteurs, ontwerpers, projectleiders en adviseurs die zich willen verdiepen in collectieve warmtepompen in woningen.

Voorkennis

Het advies is technische kennis op mbo 4 niveau en/of ervaring met het installeren en selecteren van warmtepompen.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

 • basisprincipe van collectieve warmtepompen;
 • koelen of verwarmen;
 • koudetechniek en componentenkennis;
 • hoofd- en hulpcomponenten;
 • classificatie van koudemiddelen;
 • verschillende koudemiddelen voor warmtepompsystemen;
 • uitvoeringsvormen van collectieve warmtepompsystemen;
 • bronnen en afgiftesystemen;
 • warm tapwater en warmteverlies circulatienet warm tapwater;
 • ontwerpen, dimensioneren en integreren van collectieve warmtepompsystemen;
 • warmte- en koudeopwekking;
 • distributie van koude en warmte;
 • energieberekeningen;
 • kosten, baten en exploitatie;
 • integraal ontwerpen.

Praktijkhandelingen

 • Werken aan voorbeeldprojecten voor het ontwerpen van collectieve warmtepompsystemen voor woningen

Resultaat na afloop

Na deze training ben je in staat om zelfstandig een goed werkende warmtepompinstallatie te ontwerpen en integreren en kun je adviseren over de inzet en het gebruik van collectieve warmtepompen in woningen.

Bijzonderheden

De training kan worden afgesloten met het CITO examen:

Het CITO examen wordt onafhankelijk van opleidingscentrum GOº georganiseerd. U dient zich hier zelf voor in te schrijven op de site van CITO. Wij adviseren u om u tijdig bij het CITO in te schrijven, zodat u ruim op tijd weet wanneer het examen plaatsvindt. De examenkosten zullen door het CITO aan u in rekening worden gebracht.

InstallQ kwaliteitsborging

Deze training is geaccrediteerd door InstallQ, de beheerder en uitvoerder van kwaliteitsregelingen voor de totale installatiesector. Voor de accreditatie werkt InstallQ intensief samen met opleidings- en ontwikkelingsfonds Wij Techniek. Die samenwerking zorgt voor een goede aansluiting op alle kennis binnen de installatiesector en de vraag vanuit het bedrijfsleven. Zo hanteert men voor al het kennisaanbod dezelfde eindtermen.

Vervolgadvies

Als eventuele vervolgopleiding is het mogelijk één of meerdere van de andere ontwerptrainingen m.b.t. warmtepompen te volgen. Het betreft:

Wil je persoonlijk advies over een vervolgopleiding neem dan contact op met opleidingscentrum GOº via 088 020 6419 of info@opleidingscentrum-GO.nl.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies en vergoedingen

Er worden diverse subsidies en vergoedingen aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: