Man bezig ACK voorschakeltraject

ACB ontwerpen van systemen met natuurlijke koudemiddelen voorschakeltraject

Kies een categorie (meerdere opties mogelijk)
Natuurlijke koudemiddelen (ACB)

In deze training leert u over koudetechnische principes, thermodynamische kringlopen en stroming door de kringlopen. U leert ook over energiestromen in een koudetechnische kringloop.

Ontwerpen van ACK koudemidden
2 jongemannen met maskers
  • 2 dagen
  • Bewijs van deelname

Voor wie is deze training?

Deze training is bedoeld voor personen die aan de trainingen Ontwerpen van systemen met natuurlijke koudemiddelen of aan een ACB training willen deelnemen maar te weinig theoretische achtergrondkennis hebben over koudetechnische principes en processen.

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

  • symbolen, eenheden en formules;
  • koudesystemen en warmtepompen;
  • onderdelen van het koudesysteem;
  • het druk- enthalpiediagram;
  • diverse circulatiesystemen;
  • systemen in het h-log p diagram;
  • stroming door leidingen;
  • kenmerken van appendages.

Toelatingseisen en vooropleiding

KLI-C, KTC, werkvoorbereider, niveau servicetechnicus koude en klimaat.

Contact

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u een vraag? De trainingsexperts van Opleidingscentrum GO helpen u graag!

Subsidies en vergoedingen

Er worden diverse subsidies en vergoedingen aangeboden voor bedrijven, deelnemers en medewerkers.

Waarom kiezen voor Opleidingscentrum GO°?

Opleidingscentrum GO° is een samenwerking van: