• Inhoud

Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Natuurkundige begrippen
- Koudecircuit
- Componentenkennis, zoals compressoren, smoororganen enz.
- Koudemiddelen en milieu, synthetisch, natuurlijk en koolwaterstoffen
- Koudedragers
- Tweetraps compressoren
- Capaciteitsregeling
- Vloeistofregeling
- Leidingen, zuig, pers en vloeistof
- Watervoorziening
- Afsluiters
- Luchtcirculatie
- H log- p diagram
- Automatisering
- Wet en regelgeving
- Koeltechnische handelingen
- Koeltechnische gereedschappen
- Basis elektrotechniek