• Inhoud
  • Instroomcriteria
  • Erkenning
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

• Natuurkundige basisbegrippen
• Warmteoverdracht
• Compressie koudeopwekking
• Toepassing h-log p diagram
• Koudemiddelen en koudedragers
• Vochtige lucht
• Het Mollier-h/x-diagram
• Enthalpie
• Warmteterugwinning
• Selectie van componenten
• Hoofdcomponenten zoals compressoren, verdampers, condensors en expansieorganen
• Hulpapparatuur en appendages
• Regel- en beveiligingsapparatuur
• Koelleidingen
• Koellastberekeningen en koelvermogen
• Aandachtspunten en principes bij het koelen van ruimten
• Wet- en regelgeving

• Servicemonteur koude- en klimaatsystemen
• Eerste monteur koude- en klimaatsystemen
• Basis koudetechniek met aantoonbare ervaring 
• HBO WK, E, WTB of gelijkwaardig met aantoonbare ervaring


Na afloop van deze training heb je inzicht in het ontwerp van koeltechnische systemen en kan je het volgende in de praktijk toepassen:

• Verzamelen van alle benodigde gegevens voor het maken van een koellastberekening, zowel intern als extern
• Maken van een koellastberekening
• Maken van een geschikt systeemontwerp aan de hand van de berekende koellast
• Selecteren van de juiste hoofdcomponenten en het bereken van de leidingdiameters
• Bekend met de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot zijn ontwerp