• Inhoud
  • Erkenning
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• duurzame warmte;
• voorwaarden voor een succesvol warmtepompsysteem;
• het principe van de warmtepomp, het rendement van de warmtepomp, het vermogen van de warmtepomp;
• temperaturen en druk;
• relatie bron, opwekking en afgifte;
• verschillende warmtepompsystemen, verschillende bronsystemen, verschillende afgiftesystemen;
• hydraulisch ontwerp;
• opstellingsruimte warmtepomp;
• kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering;
• in bedrijf stellen van het systeem, oplevering van het warmtepompsysteem.

Praktijkhandelingen
• service en onderhoud;
• storingen;
• controle na enige draaiuren;
• het maken van een ontwerpopdracht.

Erkenning/Certificaat:

De training kan worden afgesloten met het examen: Ontwerpen, installeren en beheren van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen en kleine utiliteit.

Het CITO examen wordt onafhankelijk van het Expertisecentrum Koudetechniek georganiseerd. CITO maakt vooraf geen examendata bekend. Wij adviseren u om u tijdig bij het CITO in te schrijven, zodat u ruim op tijd weet wanneer het examen plaatsvindt. De examenkosten zullen door het CITO aan u in rekening worden gebracht.