• Inhoud
  • Bijzonderheden
  • Bevoegdheden
De onderstaande onderdelen kunnen op deze dag worden uitgevoerd:

• handelingen;
- het leeghalen van het koudesysteem
- het afpersen van het koudesysteem
- vacumeren
- het vullen van het koudesysteem
- lekzoeken
- het maken van een meetrapport
- h-log p diagram

• hardsolderen;
• installatie en inspectie;
• handelingen mobiele airco
.
Voor het onderdeel hardsolderen geldt dat ook de materiaalkosten doorberekend worden (via een aparte offerte).
F-gassen GO

Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4 bevoegdheden per diploma/certificaat:

  • Categorie 1: Certificaathouders mogen alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van F-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200, pag. 17).
  • Categorie 2: Certificaathouders mogen de taken genoemd:
    - bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend;
    -  bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
  • Categorie 3: Certificaathouders mogen de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
  • Categorie 4: Certificaathouders mogen de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2