• Inhoud training
  • Erkenning
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• koelen of verwarmen;
• de maatschappij;
• het binnenklimaat, airconditioning, COP en EER, klimaat- gebouwbeheersystemen;
• NEN-EN 378;
• warmtepompen, basisprincipe van de warmtepomp;
• koudetechniek en componentenkennis;
• natuurlijke koudemiddelen, classificatie van koudemiddelen;
• koudemiddelen lucht/lucht systemen;
• energieoverdracht, energielabel;
• Ozone Deplotion Potential (ODP), Global Warming Potential (GWP), Total Equivalent Warming Impact (TEWI), Energy Performance Building Directive (EPBD), PED;
• regelingen, lokaal, centraal, koppelingen met externe regelsystemen;
• bouwbesluit, EPC berekening, subsidie EIA regeling;
• VRF systemen, watergevoerde VRF systemen, gasgestookte VRF systemen, ontwerp VRF systeem, selecteren van het VRF systeem, VRF systeem integreren in totaalconcept;
• regelgeving, onderhoudskosten, conditiebepalingen en prestatiebestek;
• scrolltechnieken, inverter geregelde scrollcompressoren, Elektronische Expansie Ventielen (EEV).

Praktijkhandelingen
• het maken van een passend ontwerp.

Erkenning/Certificaat:

De training kan worden afgesloten met het examen: Ontwerpen, installeren en beheren van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen en kleine utiliteit.

Het CITO examen wordt onafhankelijk van het Expertisecentrum Koudetechniek georganiseerd. CITO maakt vooraf geen examendata bekend. Wij adviseren u om u tijdig bij het CITO in te schrijven, zodat u ruim op tijd weet wanneer het examen plaatsvindt. De examenkosten zullen door het CITO aan u in rekening worden gebracht.