• Inhoud
  • Bijzonderheden
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

• werking en doel van:

- warmtewiel, kruisstroomwisselaar;
- procesinstrumentatie, schema’s;
- blokdiagrammen;
- functieomschrijving en toestandsdiagram;
- proceseigenschappen;
- regelings- besturings- en beveiligingsaspecten;
- h/x diagram;
- opnemers en sensoren.

Praktijkhandelingen
• werken met blokdiagrammen (aan de hand van praktijkopdrachten);
• meten aan luchtbehandelingssystemen;
• rapporteren en advies;
Bijzonderheden
Gedurende de training wordt er een nieuwe en moderne luchtbehandelingskast gebruikt waarbij meetrapporten worden gemaakt die uitgezet worden in een h/x diagram. Een passend vervolgtraject na deze training is de training Ontwerpen van Meeten Regeltechniek in klimaatsystemen.

Een passend vervolgtraject na deze training is de training Ontwerpen van Meet- en Regeltechniek in klimaatsystemen.