• Inhoud
  • Erkenning
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• ontwerpen, selecteren en integreren van warmtepompsystemen;
• lucht/water warmtepompsystemen voor woningbouw en kleine utiliteit;
• vermogens en temperaturen.

Praktijkhandelingen
• voorbeeldprojecten.

Erkenning/Certificaat:

De training kan worden afgesloten met het examen: Ontwerp, realisatie en beheer van lucht-waterwarmtepompen in woningen.

Het CITO examen wordt onafhankelijk van het Expertisecentrum Koudetechniek georganiseerd. CITO maakt vooraf geen examendata bekend. Wij adviseren u om u tijdig bij het CITO in te schrijven, zodat u ruim op tijd weet wanneer het examen plaatsvindt. De examenkosten zullen door het CITO aan u in rekening worden gebracht.