• Inhoud
  • Subsidie
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

• uitleg van verschillende basisbegrippen;
• uitleg van het koudesysteem en de koudemiddelen;
• toelichting over de werking van de componenten in een koudesysteem;
• toepassing van de koudetechniek;
• wetgeving en voorschriften.
Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.