• Inhoud training
  • Erkenning

Inhoud

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

• duurzame warmte;
• leergang warmtepompen;
• voorwaarden voor een succesvol warmtepompsysteem;
• bedrijfswijze warmtepomp;
• warm tapwaterlevering met de warmtepomp;
• warmtebron;
• NEN-EN 378;
• koudetechniek en componentenkennis;
• natuurlijke koudemiddelen;
• omkeerbare- of niet omkeerbare warmtepomp;
• regeneratie, systeemintegratie;
• ventilatorenergie, energiebalans.

Praktijkhandelingen

• modules;
• systeemopdracht uitwerken.

Erkenning/Certificaat:

De training kan worden afgesloten met het examen: Integraal ontwerpen van warmtepompinstallaties voor utiliteitsgebouwen.

Het CITO examen wordt onafhankelijk van het Expertisecentrum Koudetechniek georganiseerd. CITO maakt vooraf geen examendata bekend. Wij adviseren u om u tijdig bij het CITO in te schrijven, zodat u ruim op tijd weet wanneer het examen plaatsvindt. De examenkosten zullen door het CITO aan u in rekening worden gebracht.