• Inhoud
 • Bijzonderheden
 • Erkenning
 • Bevoegdheden
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld met de focus op de warmtepomp:

Theorie
E-learningmodule hoofdstuk 1: Klimaatverandering
E-learningmodule hoofdstuk 2: Het koudesysteem
E-learningmodule hoofdstuk 3: Onderdelen in het koudesysteem en warmtepomp
E-learningmodule hoofdstuk 4: h-log p diagram
E-learningmodule hoofdstuk 5: Hardsolderen en montage volgens F-gassenverordening
E-learningmodule hoofdstuk 6: Hulponderdelen en hun functie
E-learningmodule hoofdstuk 7: Het logboek
E-learningmodule hoofdstuk 8: Vervoer van gevaarlijke stoffen

Praktijkhandelingen

Praktijkdag 1: Doornemen van de door u bestudeerde theorie, aansluitend behandelen van kijkglazen en het herkennen van componenten op koudesystemen en warmtepompen.
Praktijkdag 2: Doornemen van de door u bestudeerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen, waaronder het koudesysteem leeghalen, afpersen, vacumeren en afvullen.
Praktijkdag 3: Doornemen van de door u bestudeerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen aan de warmtepomp, waaronder het koudesysteem leeghalen, afpersen, vacumeren en afvullen.
Praktijkdag 4: Doornemen van de door u bestudeerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen hardsolderen en montage.
Praktijkdag 5: (proefexamen): Doornemen van de door u bestudeerde theorie, aansluitend praktijkhandelingen hardsolderen, montage en het theorie proefexamen.
Bijzonderheden
Uitvoeringspartner Aeres Tech is tevens examenlocatie. Het examen wordt uitgevoerd op dezelfde koudesystemen als waarop de training wordt gegeven. Het examen wordt afgenomen door externe examinatoren. Het is zaak om het examen tijdig aan te vragen bij STEK (www.stek.nl). Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.
F-gassen certificaat categorie 2
F-gassen GO

Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4 bevoegdheden per diploma/certificaat:

 • Categorie 1: Certificaathouders mogen alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van F-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200, pag. 17).
 • Categorie 2: Certificaathouders mogen de taken genoemd:
  - bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend;
  -  bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 3: Certificaathouders mogen de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 4: Certificaathouders mogen de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2