• Inhoud training
 • Bijzonderheden
 • Erkenning
 • Bevoegdheden
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

• natuurkundige begrippen;
• het koudecircuit;
• componenten herkenning;
• inspectie van het koudesysteem;
• diagnose stellen aan een koudesysteem;
• het maken van een meetrapport;
• controleren/invullen van een systeemlogboek;
• controle op de juiste werking van een koudesysteem.

Praktijkhandelingen

• temperatuur- en drukmetingen;
• afpersen, vacumeren, standtijd;
• het leeghalen/vullen van een koudesysteem;
• lekzoeken;
• het testen en afstellen van verschillende componenten, zoals het Thermostatisch Expansie Ventiel, verdamperdrukregelaar, HD/LD pressostaat;
• solderen onder stikstof;
• afkorten en buigen van leidingen;
• branderinstelling, hardsolderen;
• het maken van flareverbindingen;
• Installatie & Inspectie (I & I).
Uitvoeringspartner Aeres Tech is tevens examenlocatie. Het examen wordt uitgevoerd in dezelfde setting als waarin de training wordt gegeven. Het examen wordt afgenomen door externe. Het is zaak om het examen tijdig aan te vragen.

Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.
Het F-gassen diploma certificaat 1.
F-gassen GO

Categorie 1, Categorie 2, Categorie 3, Categorie 4 bevoegdheden per diploma/certificaat:

 • Categorie 1: Certificaathouders mogen alle taken uitvoeren, ook de taken genoemd bij deel II (deel II = terugwinning van F-gassen uit klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en mobiele apparatuur; zie BRL 200, pag. 17).
 • Categorie 2: Certificaathouders mogen de taken genoemd:
  - bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend;
  -  bij b* en c* uitvoeren, mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 3: Certificaathouders mogen de taken bij b* uitvoeren mits de apparatuur minder dan 5 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat, of hermetisch is gesloten en als zodanig is geëtiketteerd en minder dan 10 ton CO2-equivalenten aan F-gassen bevat.
 • Categorie 4: Certificaathouders mogen de taken bij a* uitvoeren, mits het koelcircuit dat de F-gassen bevat niet wordt geopend.

* voor verwijzingen zie: Eindtermen BRL 200 versie 1.2