• Inhoud training
  • Bijzonderheden en subsidie
  • Erkenning

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld met de focus op de warmtepomp:

Theorie
E-learningmodule hoofdstuk 1: Klimaatverandering
E-learningmodule hoofdstuk 2: Het koudesysteem
E-learningmodule hoofdstuk 3: Onderdelen in het koudesysteem en warmtepomp
E-learningmodule hoofdstuk 4: h-log p diagram
E-learningmodule hoofdstuk 5: Hardsolderen en montage volgens F-gassenverordening
E-learningmodule hoofdstuk 6: Hulponderdelen en hun functie
E-learningmodule hoofdstuk 7: Het logboek
E-learningmodule hoofdstuk 8: Vervoer van gevaarlijke stoffen

 

Praktijkhandelingen
• Praktijkdag 1: Behandelen van kijkglazen en het herkennen van componenten.
• Praktijkdag 2: Praktijkhandelingen, waaronder het koudesysteem leeghalen, afpersen, vacumeren en afvullen.
• Praktijkdag 3: Praktijkhandelingen aan de warmtepomp, waaronder het koudesysteem leeghalen, afpersen, vacumeren en afvullen.
• Praktijkdag 4: Praktijkhandelingen hardsolderen en montage.
• Praktijkdag 5: Praktijkhandelingen aan de warmtepomp en I&I (Installatie & Inspectie) koudesystemen.
• Praktijkdag 6: Praktijkhandelingen aan de warmtepomp en I&I koudesystemen.
• Praktijkdag 7: Praktijkhandelingen aan de warmtepomp en het koudesysteem, I&I, hardsolderen en montage.
• Praktijkdag 8: (proefexamen): Praktijkhandelingen, I&I, handelingen, hardsolderen en montage en het theorie proefexamen.

Uitvoeringspartner Aeres Tech is tevens examenlocatie. Het examen wordt uitgevoerd op dezelfde koudesystemen als waarop de training wordt gegeven. Het examen wordt afgenomen door externe examinatoren.
Het is zaak om het examen tijdig aan te vragen bij STE (www.st-examenbureau.nl) of STEK (www.stek.nl) .
Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.
Het F-gassen diploma categorie 1.