• Inhoud
  • Bijzonderheden en subsidie
  • Erkenning
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• wetgeving;
• spanningsloos werken;
• elektrocutie;
• kortsluiting en het voorkomen daarvan;
• inschatten en voorkomen van gevaren en ongelukken;
• uitgangspunten voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
• juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Praktijkhandelingen
• onderhoud en inspecties van elektrische systemen en elektrische arbeidsmiddelen;
• werkvoorschriften voor het spanningsloos, onder spanning en in de nabijheid van spanningvoerende delen werken;
• het opnieuw inschakelen van het systeem nadat een onderbreking heeft plaatsgevonden.
Een Vakbekwaam Persoon krijgt bevoegdheden die noodzakelijk zijn om zijn takenpakket zelfstandig uit te kunnen voeren. Een Vakbekwaam Persoon is iemand die ook bij door anderen uitgevoerde werkzaamheden gevaren kan herkennen en voorkomen. Een Vakbekwaam Persoon moet door of namens de hoogst verantwoordelijke binnen de onderneming schriftelijk worden aangewezen.

Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.
Na afloop van deze training krijgen de deelnemers een certificaat, mits de eindtoets met een voldoende wordt afgerond.