• Inhoud
  • Bijzonderheden en subsidie
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• inleiding elektrotechniek;
• Arbowetgeving;
• gevaren en ongelukken (weet waar je aan werkt);
• hoe werkt de NEN 3140;
• veilig werken, spanningsloos maken, hoe?;
• opbouw van de schakelkasten;
• werken aan elektrische systemen;
• juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Praktijkhandelingen

• afschakelen van delen van het systeem;
• metingen verrichten;
• resetten van het thermisch pakket;
• het opnieuw inschakelen van het systeem nadat een onderbreking heeft
plaatsgevonden;
• het vrij schakelen van motoren.
Bijzonderheden
Medewerkers die eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden verrichten kunnen benoemd worden tot Voldoend Onderricht Persoon. Een Voldoend Onderricht Persoon moet door of namens de hoogst verantwoordelijke schriftelijk worden aangewezen.

Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.