• Inhoud
  • Bijzonderheden en subsidie
  • Erkenning
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• inschatten en voorkomen van gevaren en ongelukken;
• uitgangspunten voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
• juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Praktijkhandelingen
• onderhoud en inspecties van elektrische systemen en elektrische arbeidsmiddelen;
• werkvoorschriften voor het spanningsloos, onder spanning en in de nabijheid van spanningvoerende delen werken.
Bijzonderheden
Medewerkers die werkzaamheden aan elektrische systemen verrichten worden periodiek geïnstrueerd. Deze herhaling is noodzakelijk om veilig te kunnen blijven werken. Met een herinstructie Vakbekwaam Persoon voldoet u aan deze eis.

Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.
De training wordt afgesloten met een officieel examen en officieel certificaat, mits het examen met een voldoende wordt afgerond.