• Inhoud
  • Bijzonderheden
  • Erkenning
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• de Wet van Ohm;
• parallel- serie- en gemengde schakelingen;
• maak- en verbreekcontacten;
• elektrotechnische begrippen;
• relais- en motorschakelingen;
• tijdrelais, opkom- en afvalvertraging;
• kortsluiting, overbelasting;
• meten met verschillende meetinstrumenten;
• motoren en motorschakelingen;
• signaalgevers;
• schema lezen;
• hoofdstroom- en stuurstroomschema’s;
• meet- en regeltechniek (basis);
• (GBS) gebouwbeheersystemen.

Praktijkhandelingen
• leren werken met de Wet van Ohm;
• meten met verschillende meetinstrumenten;
• omgaan met elektrotechnische tekeningen en schema’s;
• elektrotechnische begrippen een plaats geven in de praktijk;
• sensoren;
• storingzoeken aan de hand van schema’s.
Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.
Bedrijfserkend certificaat, mits de eindtoets met een voldoende wordt afgerond.