• Inhoud training
  • Erkenning
  • Bijzonderheden

Inhoud

In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

• individuele warmtepompen, centrale warmtepompen, omkeerbare warmtepompen, niet omkeerbare warmtepompen, afgiftesysteem;
• warmteverlies circulatienet warm tapwater;
• ontwerpen, selecteren en integreren van collectieve warmtepompsystemen;
• concepten;
• warmte- en koudeopwekking;
• distributie van koude en warmte;
• energieberekeningen;
• warm tapwater;
• kosten, baten en exploitatie;
• integraal ontwerpen.

Praktijkhandelingen

• voorbeeldprojecten;
• het maken van een passend ontwerp.

Erkenning/Certificaat:

De training kan worden afgesloten met het examen: Integraal ontwerpen van collectieve installaties met warmtepompen in woningbouw.

Het CITO examen wordt onafhankelijk van het Expertisecentrum Koudetechniek georganiseerd. CITO maakt vooraf geen examendata bekend. Wij adviseren u om u tijdig bij het CITO in te schrijven, zodat u ruim op tijd weet wanneer het examen plaatsvindt. De examenkosten zullen door het CITO aan u in rekening worden gebracht.

Toelatingseisen

Enige ervaring met het ontwerpen en installeren van warmtepompen. Indien deze voorkennis ontbreekt, kan eerst de basiscursus worden gevolgd.