• Inhoud
  • Erkenning
Theorie
• het principe van de warmtepomp;
• natuurkundige begrippen;
• symbolen;
• het vermogen van warmtepompen;
• verschillende bronsystemen, verschillende afgiftesystemen;
• ontwerpfase, uitwerkingsfase, realisatiefase, beheerfase;
• hydraulische aansluiting, elektrische aansluiting;
• kennisoverdracht;
• overzicht normen, publicaties en hulpmiddelen.

Praktijkhandelingen
• service en onderhoud;
• checklist montage warmtepompsysteem.
De deelnemer ontvangt na de training een bewijs van deelname.