• Inhoud
  • Bijzonderheden en subsidie
  • Erkenning
Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• natuurkundige begrippen;
• het koudecircuit;
• drukken en temperaturen;
• koudemiddelen;
• uitleg van verschillende koudesystemen;
• uitleg van diverse uitvoeringsvormen van koudesystemen;
• toelichting over de werking en de bedieningsmogelijkheden van koudesystemen.

Praktijkhandelingen
• componenten herkenning;
• leeghalen/vullen van een koudesysteem;
• uitvoeren van onderhoud;
• lekzoeken;
• uitvoeren van kleine reparaties;
• oplossen van storingen alsmede de oorzaak achterhalen en wegnemen;
• het maken van een meetrapport.
Bijzonderheden
Deze training kan tevens gebruikt worden als voorbereiding op de training F-gassen categorie 1 of categorie 2. Deze training komt in aanmerking voor een subsidieregeling vanuit OTIB.
Na afloop van deze training krijgen de deelnemers een certificaat, mits de eindtoets met een voldoende wordt afgerond.