• Inhoud
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

• expansiesystemen;
• systemen met natuurlijke circulatie en pompcirculatie;
• PGS 13;
• vervangen componenten van ammoniakkoudesystemen;
• oliehuishouding;
• h-log p diagram;
• veiligheid, werkvergunning, logboek.

Praktijkhandelingen

Niet van toepassing.