• Inhoud
  • Bijzonderheden en subsidie
  • Erkenning
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• het gevaar van een natuurlijk koudemiddel;
• het koudesysteem;
• componenten;
• juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’S), veiligheid.

Praktijkhandelingen

• het op de juiste manier omgaan met een volgelaatsmasker en het gebruik van het juiste filter.
Eigenaren, beheerders en gebruikers van inrichtingen waar koudesystemen met natuurlijke koudemiddelen staan opgesteld, moeten ervoor zorgen dat er een interne procedure is die de verplichte vakbekwaamheidseisen van de operator van het koudesysteem borgt, op basis van het ‘Voorlichting en onderricht’ artikel uit de Arbowet en hoofdstuk 9 uit de PGS 13, NPR 7600 en NPR 7601.
Bewijs van deelname.