• Inhoud
  • Bijzonderheden en subsidie
  • Erkenning
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie
• veiligheidsvoorzieningen;
• bescherming van producten en omgeving;
• de uitvoering van het koudesysteem;
• wet- en regelgeving, NEN-EN 378, PGS 13, NPR 7600 en NPR 7601;
• juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’S).
Voor koudesystemen die zijn gevuld met ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen geldt, afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel, per 1 januari 2016 een jaarlijkse controle. Deze geldt voor:

• Koudesystemen met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).
• Koudesystemen met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).
• Koudesystemen met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (CH).

Dit moet gecontroleerd worden door een gecertificeerd monteur. Zonder dit vakbekwaamheidscertificaat mag een monteur niet aan of met koudesystemen werken die zijn gevuld met genoemde natuurlijke koudemiddelen.
Na afloop van deze training krijgen de deelnemers een certificaat, mits de eindtoets met een voldoende wordt afgerond.