• Inhoud
  • Bijzonderheden
  • Erkenning
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

• gevaren met CO2 als koudemiddel;
• koolzuurijs/droogijs;
• vocht in het koudesysteem (sub/transkritisch);
• systemen met natuurlijke circulatie en pompcirculatie;
• NPR 7601;
• koudetechnisch schema, h-log p diagram;
• veiligheid, noodplan, vluchtweg, veiligheidsbladen, werkvergunning/TRA, logboek.
 
Praktijkhandelingen

• diverse praktijkopdrachten aan koudesystemen.

De koudesystemen waaraan wordt getraind zijn:
• ammoniak/CO2 cascadesysteem;
• CO2 sub- en transkritisch koudesysteem;
• een koudesysteem voorzien van het koudemiddel R-290 propaan.
Bijzonderheden

Met het behalen van het vakbekwaamheidscertificaat is aantoonbaar dat de monteur voldoet aan de vakbekwaamheidseisen volgens de NPR 7601. Voor koudesystemen die zijn gevuld met ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen geldt, afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel, per 1 januari 2016 een jaarlijkse controle.

Deze geldt voor:
• Koudesystemen met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg
• ammoniak (NH3).
• Koudesystemen met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).
• Koudesystemen met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (HC).

Dit moet gecontroleerd worden door een gecertificeerd monteur. Zonder dit vakbekwaamheidscertificaat mag een monteur niet aan of met koudesystemen werken die zijn gevuld met genoemde natuurlijke koudemiddelen.
Vakbekwaamheidscertificaat