• Inhoud
  • Bijzonderheden
In de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Theorie

• componentenkennis zoals regelventielen;
• lucht in het koudesysteem;
• ontdooisystemen;
• classificaties;
• systemen met natuurlijke circulatie en pompcirculatie;
• PGS 13, NEN-EN 378, NPR 7600, NPR 7601;
• koudetechnisch schema;
• h-log p diagram;
• veiligheid, noodplan, vluchtweg, veiligheidsbladen, werkvergunning, logboek.

Praktijkhandelingen

Niet van toepassing.
Met het behalen van het vakbekwaamheidscertificaat is aantoonbaar dat de monteur voldoet aan de vakbekwaamheidseisen volgens de PGS 13, NPR 7600 en de NPR 7601. Voor koudesystemen die zijn gevuld met ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen geldt, afhankelijk van de hoeveelheid koudemiddel, per 1 januari 2016 een jaarlijkse controle. Deze geldt voor:

• Koudesystemen met een inhoud van ten minste 10 kg en ten hoogste 1500 kg ammoniak (NH3).
• Koudesystemen met een inhoud van ten minste 10 kg kooldioxide (CO2).
• Koudesystemen met een inhoud van ten minste 5 kg koolwaterstoffen (CH).

Dit moet gecontroleerd worden door een gecertificeerd monteur. Zonder dit vakbekwaamheidscertificaat mag een monteur niet aan of met koudesystemen werken die zijn gevuld met genoemde natuurlijke koudemiddelen.